• Partiavdelningen i Bollnäs

  • Råsie Sigvardsson-Berbres, ordförande

  • Anders Bergsten, vice ordförande

  • Andreas Sandsgård, kassör

  • Rita Lauder-Håkansson, ledamot
  • Kent-Olov Ståhl, ledamot
  • Steve Naz, ledamot
  • Bente Juel, ledamot
  • Olof Bång, ledamot
  • Ole Fredholm, ledamot