• Motion – Pengar till verksamhet inte avgifter

  Pengar till verksamhet, inte avgifter

  Som sista land i EU införde Sverige under alliansregeringen 2012 ett avdrag för gåvor till vissa ideella organisationer. Ett stort antal organisationer är idag berättigade till gåvoavdrag upp till 6 000 kronor om året. Dessvärre vill den sittande rödgröna regeringen nu slopa avdraget.

  Kristdemokraterna i Borås verkar för att underlätta för de ideella organsationerna och skapa förutsättningar för deras viktiga verksamhet. I Borås finns idag ett antal ideella organisationer som tar hand om sådant som människor skänker. Det kan handla om att ta hand om lösöre i dödsbon eller att människor lämnar kläder, husgeråd, böcker mm direkt till organisationernas butiker eller insamlingar En del föremål säljs och pengarna används sedan till välgörande ändamål. Annat skänks vidare till behövande i utlandet eller i Sverige. Men allting går inte att sälja eller skänka. Saker som är i dåligt skick slängs ofta. Vi föreslår därför i en motion som lämnats in idag att vissa ideella organisationer ska få kostnadsfri tillgång till Borås Energi och Miljös återvinningscentraler.

  – Vi kristdemokrater har alltid värnat det civila samhället. Detta frivilliga engagemang skapar trygghet och välfärd för många som annars skulle hamna i utanförskap. De personer som lägger ned kraft, tid och pengar för andras väl ska tas tillvara och uppmuntras. Men det räcker inte med uppmuntrande ord om att de olika frivilligorganisationerna gör ett hedervärt arbete. Det handlar också om att ge dem möjligheter att fortsätta verka, säger Falco Güldenpfennig (KD).

  För mer information, kontakta gärna:
  Falco Güldenpfennig tel: 0734-327070

  Tryck här för att ladda ner motionen i sin helhet -> 2015-05-28 Motion Pengar till verksamhet inte avgifter