• Enkel fråga – Hur reagerar vi på skräpmätningen?

  Enkel fråga till Tom Andersson (MP) – Hur reagerar vi på skräpmätningen?

  Den senaste skräpmätningen som utfördes i Borås visar att skräpet i Borås centrum har ökat med 20 procent jämfört med förra året. Därmed är den positiva trenden med allt mindre (uppmätt) nedskräpning bruten.  Det som utgör den kraftiga ökningen är uteslutande fimpar och snus. I stadskärnan är 90 procent av allt skräp antingen en fimp eller snus.

  Kristdemokraterna var med och tog initiativ till ”Borås rent och snyggt” 2010. Projektet har lovvärda tillvägagångssätt och mycket energi läggs på att skapa medvetenhet och engagemang kring skräpfrågan. Bland annat har jag själv i sällskap med andra politiker haft glädjen att tillsammans med skolor och förskolor plocka skräp under en skräpplockardag.  Men ”Borås rent och snyggt” får inte bli en dagslända. Om vi på allvar vill nå Kommunfullmäktiges mål om en halverad nedskräpning mellan 2012 och 2020 måste ytterligare ansträngningar till.

  Med anledning av ovanstående vill jag fråga Tom Andersson:

  – Vilka akuta åtgärder planeras på de platser där den senaste skräpmätningen utfördes?

  – Vilka initiativ anser du behöver tas för att minska nedskräpningen av fimpar och snus?

   

  Falco Güldenpfennig, Kristdemokraterna