• Motion – Fri parkering för ökad tillgänglighet

    I veckan lämnade Hans Gustavsson, Falco Güldenpfennig och Ingela Hallgren in en motion om att kommunen borde införa fri, tidsbegränsad parkering på platser där myntbetalning inte längre kommer att vara möjlig. Bakgrunden är att vi ser en risk att äldre personer, och personer med funktionsnedsättning blir exkluderade av den tekniska utvecklingen. Därför hoppas vi att fria tidsbegränsade p-platser ska kunna införas vid till exempel äldreboenden. Tryck på filen nedan för att läsa motionen i sin helhet.

    2015-10-15 Fri parkering för ökad tillgänglighet 2