• Kristdemokraternas budget för 2016

  Igår presenterade vi vår budget för 2016: ”Frihet att skapa sitt eget liv och ansvar för sin medmänniska”. Vi föreslår en oförändrad skattesats och ett resultat på 109 mnkr. Våra fokusområden för presskonferensen var: Familjen är den centrala gemenskapen, Äldres behov i centrum, Utbildning och Fokus på huvuduppdraget.

  Här är ett urval av satsningar och uppdrag i budgeten:
  – Ompröva beslutet om att upprätta ett kongresshus
  – Utreda alternativa användningsområden för Orangeriets lokaler.
  – Maxantal i barngrupperna.
  – Ökad information och plan för att behålla vårdnadsbidraget.
  – Medel till att motverka spel-, alkohol- och drogmissbruk.
  – Fria kollektivtrafikresor för äldre hela dygnet
  – Inrätta en tjänst som dietist till äldreomsorgen
  – 0.5 mnkr till utbildning för pedagoger om extremistiska symboler/uttryck
  – Krafttag mot mobbning, inrätta en tjänst som elevombudsman.
  – Ta fram kommunala tjänstegarantier för näringslivet
  – Inrätta en kulturarvsfond
  – Slopa planerna på en ”kanal” på Västerlånggatan.

  Vi gör även investeringar 1 mnkr för att 2016 inleda förstudier kring renoveringar av Myrås- och Gånghesterskolan. Vi anslår även 0.5 mnkr till en förstudie kring en ny förskola i Gånghester.

  Klicka på filen för att hämta hem hela budgeten.

  KD budget 2016 slutgiltlig