Hösten är i fullt antåg och där med också vårt kampanjarbete. Under de gångna helgerna har vi varit i såväl Ulricehamn som Mark för att hjälpa våra grannkommuner.

     

    Niklas och Else-Marie på ”Smaka på Ulricehamn”. En matmässa i centrala Ulricehamn.

    Niklas och Falco, tillsammans med Elise Arnell från KD Mark under Skene Marten.