• Stoppa slöseriet!

    Två gungor kostade Borås skattebetalare 330 000 kronor!

    Tjänstemän och vi politiker har ett ansvar att vara varsamma med skattebetalarnas pengar och se till att de används till rätt saker.

    I samband med renoveringen av Norrby Torg köptes exklusiva och specialdesignade gungställningar in. Totalkostnaden för de två gungorna landade på närmare 330 000 kronor. Som jämförelse kan sägas att en vanlig gungställning med fyra gungor kostar ungefär 68 000 kronor.

    Det är måhända en liten del av kommunens totala budget, men visar trots allt på ett nonchalant attityd till hur man hanterar våra gemensamma skattemedel.

    Vi Kristdemokrater vill prioritera välfärd före skrytprojekt. Vi vill stoppa slöseriet av våra gemensamma skattemedel.