• Niklas Arvidsson redovisar uppdraget som kommunalråd under perioden 2018-2019

  Klicka här för att komma till redovisningen – Niklas Arvidsson, årsredovisning 2018-2019 

  http://wp.kristdemokraterna.se/boras/files/2019/07/redovisning.pptx

   

  Valresultatet, personkryssen och i slutändan möjligheten att få vara Kommunalråd för Kristdemokraterna är ett stort förtroende som jag efter bästa förmåga försöker förvalta. Jag anser mig ha en skyldighet mot mina väljare och partikollegor att vara transparent med hur jag förvaltar det förtroendet.

  Samtidigt upplever jag att det kan vara svårt för en utomstående att följa kommunpolitiken och oss kommunpolitikers arbete. För att ge mina väljare en rimlig chans att bedöma hur jag har förvaltat deras förtroende, tycker jag att det är viktigt att vara transparent och redovisa mitt arbete.

  Det är naturligtvis svårt att följa upp och mäta politiskt arbete. Hur redovisar man till exempel det arbetet som kanske inte leder till rubriker i lokalmedia?

  Det här bör inte ses som en utvärdering av mitt arbete, utan snarare som en redovisning. Där jag försöker, efter bästa förmåga, ge en rättvisande bild av vad jag har fokuserat på och åstadkommit under det gångna året.

  Om arbetet har varit godkänt, bristfälligt, positivt eller negativt får andra avgöra.

  /Niklas Arvidsson