• Niklas Arvidsson redovisar uppdraget som kommunalråd år 2019 – 2020

   

  Mandatperioden har nått halvtid. Liksom för ett år sedan, vill jag i den här redovisningen beskriva mitt arbete det gångna året.

  Att vara förtroendevald är just ett förtroende. Jag anser mig ha en skyldighet mot mina väljare och partikollegor att vara transparent med hur jag förvaltar det förtroendet.

  Samtidigt upplever jag att det kan vara svårt för en utomstående att följa kommunpolitiken och oss kommunpolitikers arbete. För att ge mina väljare en rimlig chans att bedöma hur jag har förvaltat deras förtroende, tycker jag att det är viktigt att vara transparent och redovisa mitt arbete.

  Det är naturligtvis svårt att följa upp och mäta politiskt arbete. Hur redovisar man till exempel det arbetet som kanske inte leder till rubriker i lokalmedia? Det politiska arbetet har naturligtvis också påverkats av pandemin.

  Det här bör inte ses som en utvärdering av mitt arbete, utan snarare som en redovisning. Där jag försöker, efter bästa förmåga, ge en rättvisande bild av vad jag har fokuserat på och åstadkommit under det gångna året.

  Om arbetet har varit godkänt, bristfälligt, positivt eller negativt får andra avgöra.

  Niklas Arvidsson

   

  KLICKA HÄR OM DU LÄSER VIA TELEFON/SURFPLATTA – för att nå Niklas redovisning av år 2019 – 2020

  KLICKA HÄR OM DU LÄSER VIA DATORN – för att nå Niklas redovisning av år 2019 – 2020