• Sälj produktiv skogsmark och satsa pengarna på välfärden

  Den 23 juni skrev Niklas Arvidsson och Jonathan Tellbe i Borås Tidning. Här nedan följer artikeln i sin helhet (samt en länk till BT:s webbsida).

  ”Borås växer. Sedan 2010 har Borås vuxit med ungefär tio tusen nya invånare och få av oss boråsare har nog undgått att lägga märke till att kommunen expanderar.

  För att klara av en växande befolkning och förändrad demografi behöver kommunen de närmsta åren göra stora investeringar. Nya skolor, förskolor, äldreboenden och infrastruktur är bara några exempel på investeringar som kommer vara helt nödvändiga de kommande åren.

  Borås Stad är en stor skogsägare och äger drygt 10 000 hektar skog. En stor del av skogsmarken består av produktiv skogsmark, alltså skog som odlas för att sedan avverkas och säljas. Storleken på kommunens innehav av skogsmark, är naturligtvis något som tåls att diskutera.

  Mer självklart borde det vara att det inte faller inom ramen för kommunens uppdrag att äga produktiv skogsmark utanför kommunens gränser. Trots det har Borås Stad drygt 635 hektar produktiv skogsmark i Tranemo, Svenljunga och Mark. Det uppskattade värdet på skogsmarken i andra kommuner uppgår till drygt 85 miljoner kronor enligt LRF:s prisstatistik över skogsmarkspriser.

  Vi Kristdemokrater menar att det inte kan ligga i kommunens uppdrag att äga och förvalta produktiv skogsmark utanför kommungränsen. För oss är det självklart att kommunen ska prioritera sitt kärnuppdrag – välfärden.

  Den produktiva skogsmarken innebär en intäkt för kommunen. Gott så. Men det rättfärdigar inte att Borås Stads äger produktionsskog i andra kommuner. Intäkten vid en försäljning av produktionsskogen i andra kommuner, vida överstiger vad vi under en överblickbar framtid kan få för avkastning på skogsmarken. Det skulle vara en viktig intäkt för staden som kan göra verklig skillnad för boråsarna. Pengarna kan användas till de många investeringar som krävs i välfärden, såsom förskolor, skolor och äldreboenden.

  Kristdemokraterna har lämnat in en motion till Kommunfullmäktige där vi vill verka för en försäljning av hela eller delar av den produktiva skogsmarken i andra kommuner.

  Borås Stad ägande av produktionsskog i annan kommun är en fråga som i grunden handlar om var gränsen för det kommunala uppdraget går. Vi anser det vara klokast att huvudsakligen begränsa det kommunala uppdraget till Borås Stad. Genom försäljning av marken frigörs viktiga medel för att garantera välfärden för alla invånare i ett växande Borås.

  Kristdemokraterna vill hellre att Borås stad äger äldreboenden och skolor i Borås, än produktionsskog i Tranemo och Svenljunga.”

  Niklas Arvidsson (KD)                                                     Jonathan Tellbe (KD)
  Kommunalråd                                                                   Ordförande

   

  LÄNK till debattartikeln på Borås Tidnings webbsida