• Därför Kristdemokrat – Per-Jonas Carlsson

  Det har blivit Per-Jonas Carlssons tur. Per-Jonas kombinerar ett jobb på Nasdaq med ett intresse för uteliv, trädgård och jakt. Per-Jonas är vår representant i Borås Energi och Miljös bolagsstyrelse.

  Ålder: 59 år

  Födelseort: Boråsare född i Stockholm

  Yrke: Strategifrågor på Nasdaq

  Fritidsintressen: Uteliv i olika former, trädgård, jakt, vandringar, skidor

  Favoritmusik: Obildad på musikområdet men lyssnar gärna på klassisk musik

  Vilken politisk fråga är viktigast för dig?
  Självklart ekonomi, familj och trygghet, men också EU-frågor.

  Varför Kristdemokraterna?
  Kristdemokratin står på en tydlig ideologisk grund som kombinerar solidaritet med medmänniskor med en realistisk syn på både människan och samhället. Den enskilda människan sätts i fokus samtidigt som den enskildes ansvar (och ofullkomlighet) och betydelsen av civilsamhället lyfts fram. För mig kan dagspolitiken fladdra en del men att partiet är ideologiskt grundat är avgörande. Titta gärna på avsnittet om ”Ideologi och Principprogram” på KDs hemsida.

  Länk: https://kristdemokraterna.se/var-politik/ideologi-och-principprogram/