• Ge boråsarna eget passerkort till återvinningen

  Magnus Sjödahl, en av våra ledamöter i kommunfullmäktige skrev nyligen en debattartikel där han argumenterar för att det ska bli lättare för boråsarna att kunna återvinna avfall, bland annat genom att boråsarna bör få ett eget passerkort till återvinningscentralerna i staden.

  Läs hela debattartikeln nedan eller på www.bt.se.

  ————————————————————-

  I en insändare 13/8 föreslår Jan-Erik W Persson bland annat bättre tillgänglighet till återvinningscentralerna i Borås. Jag instämmer i att det är av stor vikt att öppettiderna är generösa. Dagens öppethållande på exempelvis Lusharpan är klart otillfredsställande. På vardagar är det endast öppet för privatpersoner klockan 7–12. Det är inte en acceptabel servicenivå. Om vi ska höja graden av återvinning så måste det vara lätt att göra rätt.

  En åtgärd som som genomförts i andra kommuner är värd att överväga även i Borås. Den går ut på att personer som är folkbokförda i kommunen ska kunna få ett passerkort till återvinningscentralen som ger tillgång till centralen under tid då den är obemannad.

  I våras ställde jag i kommunfullmäktige två frågor till tillförordnade ordföranden i Borås energi och miljö AB, Eva Theén Johansson (MP). Frågorna löd så här: Är det din uppfattning att öppettiderna på Lusharpan är tillräckliga för att den enskilde lätt ska kunna lämna material för återvinning? Ämnar du verka för att införa generösare öppettider?

  Svaret jag fick på första frågan var svävande. Svaret på andra frågan var att efter det att Lusharpan inom kort avvecklats och en ny återvinningscentral anlagts i västra delen av staden så kommer öppettiderna för allmänheten att bli bättre. Alltid något.

  När det gäller utformningen av återvinningscentralerna, så att höga lyft för den enskilde inte behöver göras, instämmer jag till fullo. Jag förutsätter att så inte kommer bli fallet när planering och byggnation av nya centraler genomförs.

  Nyligen har beslutats om att införa hushållsnära källsortering i Borås, vilket är ett stort steg i rätt riktning för att öka återvinningen. Som en markering har även kommunfullmäktige på förslag från Kristdemokraterna beslutat att ändra benämningen från avfallstaxa till återvinningstaxa. Det är vi först i landet med. En symbolfråga menar måhända någon, men ordets makt över tanken ska inte förringas.

  Borås har fattat flera beslut som stimulerar till högre grad av återvinning, men det finns mer att göra. Tillsammans blir vi alla vinnare.

  Magnus Sjödahl (KD), ledamot, kommunfullmäktige