• Debattartikel – Inför en elevhälsogaranti i Borås

  Följande debattartikel publicerades i Borås Tidning i slutet av augusti 2014.

  Inför en elevhälsogaranti i Borås

  Barnen är vår framtid och det värdefullaste vi har. Trots det ser vi idag allt för många barn och unga i Borås som mår dåligt. Det är något som vi måste ta på allvar. Kristdemokraterna vill därför införa en elevhälsogaranti för att elever snabbare ska komma i kontakt med skolans elevhälsoteam.

  Läs mer

 • Våga värna värdig välfärd

  Alliansstyret har för vård och omsorg i Sverige och Borås betytt ett systemskifte i frågan om det är stat eller medborgare som bäst vet vad den enskilda människan behöver. För mig som kristdemokrat är det självklart att människor ska få känna välbefinnande och ha inflytande över vilka omsorgsinsatser som ges. För mig som läkare är det självklart att du inte ska behöva stå i kö för att få en undersökning, behandling eller bedömning utan faktiskt få det snabbt när du söker hjälp. Förutom behåll...

 • Samhället är större än staten

  I synen på samhället går en tydlig skiljelinje i svensk politik. I grunden är det en fråga om skillnad i synen på människan, hennes förutsättningar och behov. Å ena sidan finns den kollektivism som ser en stark stat som lösningen på nästan varje samhällsproblem. Det stora kommunistiska misslyckandet till trots lever det kvar en tro att endast det offentliga är garant för det goda. I den tron har det civila samhället (den del av samhället där människor hjälper varandra utan inblandning av stat...

 • Aktuella EU inlägg från Adaktusson och Borås egen EU kandidat Else-Marie Lindgren

  Lars Adaktusson och Else-Marie Lindgren behandlar i var sin artikel varför EU är viktigt och varför vi skall engagera oss. Bl a framår att mer än hälften av alla kommunla beslut i Borås på ett eller annat sätt är påverkat av beslut i Bryssel. Men viktigast av allt är kanske det som var själva grunden för EUs tillkomst – aldrig mera krig i Europa.

  Else-Marie Lindgren EU artikel 2014_ren

  Adaktusson 2014-05-15 En röst i EU-valet är en röst som påverkar vår egen f

  ...
 • Förstatliga sjukhusen

  Som medborgare vill jag veta att jag får en god vård på lika villkor när jag behöver. Oavsett om jag bor i min födelseort Överkalix eller i min hemstad Borås. Så ser tyvärr inte verkligheten ut i svensk sjukvård av idag.  I Sverige styrs sjukvården av landstingspolitiker med olika prioriteringar beroende på partifärg och bostadsort. Resultatet är skrämmande skillnader i vårdkvalitet. Något som t ex visar sig i siffrorna på överlevnad vid cancersjukdomar i olika del...