• Debattartikel – Lägg stationen utanför centrum

  Lördagen den 26 mars skrev Niklas Arvidsson, Else-Marie Lindgren och Falco Güldenpfennig i Borås Tidning om vår syn på stationsläge för Götalandsbanan.

   

 • Verksamhetsbesök på Realgymnasiet

  Tisdagen den 22/3 var vår gruppledare, Falco Güldenpfennig, tillsammans med liberalernas Andreas Cerny, på verksamhetsbesök på Realgymnasiet.

  Där mötte rektor Carina Ljung upp och visade runt på skolan och berättade om de inriktningar som gymnasieskolan har; det är en privat skola, med inriktningar som djurvård, hund, häst och äventyr. Skolan ger antingen en yrkesutbildning, eller såväl yrkesutbildning som kompetens att gå vidare till högskola eller universitet.

  Ca 50 % av eleve...

 • Kristdemokraterna Borås tar ställning för stationsläge Gässlösa

  Under fredagen höll Kristdemokraterna Borås presskonferens på Gässlösa. Inför de församlade journalisterna redogjorde Niklas Arvidsson, Else-Marie Lindgren och Falco Güldenpfennig för vårt ställningstagande om stationsläge för Götalandsbanan. Under dagen skickade partiet även in en skrivelse till Sverigeförhandlarna, där vi förordar ett stationsläge på Gässlösa och förkastar idén om ett centralt stationsläge.

  Här är skrivelsen i sin helhet:

  Svar om förhandling Sverigeförhandling...

 • Debattartikel – Boråsarna får betala för svagt rödgrönt ledarskap

  I dagens BT skriver Niklas Arvidsson med Liberala Ungdomsförbundet om att boråsarna inte borde behöva ta notan för de rödgrönas svaga politiska ledarskap.

 • Budgetpresentation

  Här är Borås Tidnings artikel om vår budgetpresentation.

 • Kristdemokraternas budget för 2016

  Igår presenterade vi vår budget för 2016: ”Frihet att skapa sitt eget liv och ansvar för sin medmänniska”. Vi föreslår en oförändrad skattesats och ett resultat på 109 mnkr. Våra fokusområden för presskonferensen var: Familjen är den centrala gemenskapen, Äldres behov i centrum, Utbildning och Fokus på huvuduppdraget.

  Här är ett urval av satsningar och uppdrag i budgeten: – Ompröva beslutet om att upprätta ett kongresshus – Utreda alternativa användningsområden ...

 • Motion – Inrätta en dietisttjänst

  I veckan lämnade våra kommunfullmäktigeledamöter Ingela Hallgren och Falco Güldenpfennig in en motion där vi föreslår att Borås Stad inrättar en dietisttjänst som ska verka på vård- och omsorgsboenden samt hemtjänsten i kommunen. Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för att undvika sjukdom och återvinna hälsa. Läs motionen i sin helhet genom att trycka på filen här nedan;

  2015-10-15 Inrätta en dietisttjänst i äldreomsorgen

 • Initiativärende till Fritids- och Folkhälsonämnden

  Initiativärende  2015-06-02 Fritids- och Folkhälsonämnden

  Mer bastubad vid Kypesjön

  Kypegården är livligt frekventerad sedan årtionden och ett centrum för hälsa och välbefinnande. Bastubad vid Kypesjön är sedan sjuttio år tillbaka ett välfungerande inslag i friskvården. Med tiden har bastun blivit en uppskattad mötesplats där boråsare med olika bakgrund träffas. Den nu genomförda renoveringen har resulterat i ändamålsenligare funktioner, större omklädningsutrymmen, nya duschar o...

 • Debattartikel – Höjd skatt i Borås är inte svaret

  Idag publicerades en debattartikel av Falco Güldenpfennig i Borås Tidning, om att höjd skatt inte är svaret.

  Här är en länk till artikeln.

 • Debattartikel – Privat drift gynnar de äldre

  Den 11:e augusti skrev Lars Lyborg (KD) med allianskollegor i SDN Öster, om att privat drift gynnar de äldre.