• KD och M prioriterar förskolan i Borås budget

  Idag skriver Niklas Arvidsson och Anette Carlsson en debattartikel i BT om hur våra partier prioriterar förskolan i årets budget.

  Vi satsar på Borås förskolor när de andra drar ner

 • Kristdemokraternas lista till kommunfullmäktige 2018

  Lördagen den 3 februari höll Kristdemokraterna Borås årsmötet och nomineringsstämma.

  Under årsmötet fick styrelsens presidium, Niklas Arvidsson och Else-Marie Lindgren, förnyat förtroende.

  Årsmötestalet hölls av Lars Näslund från Borås Tidnings ledarredaktion. Lars höll en intressant betraktelse om sin upplevelse av Kristdemokraterna och Boråspolitiken.

  Efter avslutat årsmötet hölls nomineringsstämman. På stämman fastställdes listorna till valet till kommunfullmäktige.

 • Motion – Mobila sopstationer för trädgårdsavfall

  Motionen i sin helhet hittar du här.

 • ”Vårt gemensamma ansvar” – Kristdemokraterna Borås budgetförslag 2017

  Borås ska vara staden där de kommunala kärnverksamheterna ingjuter trygghet och förtroende hos kommuninvånarna. Vi Kristdemokrater strävar efter att forma en kommun där Borås främsta varumärke är den kvalitet som bör känneteckna kommunens kärnverksamheter, så som vård, omsorg och utbildning. I och med den visionen strävar vi i budgetförslaget för 2017 efter ett större fokus på just kärnverksamheterna. Under torsdagen presenterade vi vårt budgetförslag för 2017, ”Vårt gemensamma ansvarR...
 • Debattartikel – Boråsarna får betala för svagt rödgrönt ledarskap

  I dagens BT skriver Niklas Arvidsson med Liberala Ungdomsförbundet om att boråsarna inte borde behöva ta notan för de rödgrönas svaga politiska ledarskap.

 • Budgetpresentation

  Här är Borås Tidnings artikel om vår budgetpresentation.

 • Kristdemokraternas budget för 2016

  Igår presenterade vi vår budget för 2016: ”Frihet att skapa sitt eget liv och ansvar för sin medmänniska”. Vi föreslår en oförändrad skattesats och ett resultat på 109 mnkr. Våra fokusområden för presskonferensen var: Familjen är den centrala gemenskapen, Äldres behov i centrum, Utbildning och Fokus på huvuduppdraget.

  Här är ett urval av satsningar och uppdrag i budgeten: – Ompröva beslutet om att upprätta ett kongresshus – Utreda alternativa användningsområden ...

 • Motion – Inrätta en dietisttjänst

  I veckan lämnade våra kommunfullmäktigeledamöter Ingela Hallgren och Falco Güldenpfennig in en motion där vi föreslår att Borås Stad inrättar en dietisttjänst som ska verka på vård- och omsorgsboenden samt hemtjänsten i kommunen. Ett gott näringstillstånd är en förutsättning för att undvika sjukdom och återvinna hälsa. Läs motionen i sin helhet genom att trycka på filen här nedan;

  2015-10-15 Inrätta en dietisttjänst i äldreomsorgen

 • Enkel fråga – Hur reagerar vi på skräpmätningen?

  Enkel fråga till Tom Andersson (MP) – Hur reagerar vi på skräpmätningen?

  Den senaste skräpmätningen som utfördes i Borås visar att skräpet i Borås centrum har ökat med 20 procent jämfört med förra året. Därmed är den positiva trenden med allt mindre (uppmätt) nedskräpning bruten.  Det som utgör den kraftiga ökningen är uteslutande fimpar och snus. I stadskärnan är 90 procent av allt skräp antingen en fimp eller snus.

  Kristdemokraterna var med och tog initiativ till ”Borås ...

 • Motion – Pengar till verksamhet inte avgifter

  Pengar till verksamhet, inte avgifter

  Som sista land i EU införde Sverige under alliansregeringen 2012 ett avdrag för gåvor till vissa ideella organisationer. Ett stort antal organisationer är idag berättigade till gåvoavdrag upp till 6 000 kronor om året. Dessvärre vill den sittande rödgröna regeringen nu slopa avdraget.

  Kristdemokraterna i Borås verkar för att underlätta för de ideella organsationerna och skapa förutsättningar för deras viktiga verksamhet. I Borås finns idag e...