• Resultat av enkätundersökning på ICA Maxi

 • Debattartikel – Spara inte mer på de äldre

  I dagens BT skriver Falco Güldenpfennig att våra äldre inte ska behöva ta notan för den ekonomiska vanskötseln i Borås Stad.

 • Motion – Fri parkering för ökad tillgänglighet

  I veckan lämnade Hans Gustavsson, Falco Güldenpfennig och Ingela Hallgren in en motion om att kommunen borde införa fri, tidsbegränsad parkering på platser där myntbetalning inte längre kommer att vara möjlig. Bakgrunden är att vi ser en risk att äldre personer, och personer med funktionsnedsättning blir exkluderade av den tekniska utvecklingen. Därför hoppas vi att fria tidsbegränsade p-platser ska kunna införas vid till exempel äldreboenden. Tryck på filen nedan för att läsa motionen i sin ...

 • Alf Svensson på Orangeriet

  Idag hade Kristdemokraterna i Borås celebert besök av vår tidigare partiledare, Alf Svensson. Alf var inbjuden att tala under temat ”Därför behövs Kristdemokraterna idag”. Alf talade bland annat om vikten av värderingar. Intresset från allmänheten var stort då ungefär 90 åhörare slöt upp. Vi vill tacka Alf Svensson och åhörare för en inspirerande dag i kristdemokratins tecken.

 • Debattartikel – Gör om Orangeriet till en förskola

  I dagens Borås tidning skriver Falco Güldenpfennig, Niklas Arvidsson och Hans Gustavsson att kommunen bör göra ett omtag om Orangeriet. Lokalen skulle eventuellt kunna inhysa en förskola för att täcka det skriande behovet av förskoleplatser i centrum.

 • Inbjudan till föredrag med Alf Svensson i Borås

  Den 16:e oktober kommer Alf Svensson till Borås. Under temat ”Därför behövs Kristdemokraterna idag” talar Alf på Orangeriet mellan 15 och 17.00.

  Anmälan görs till Olle Engström på mail engstrom.olle@telia.com eller telefon 070-379 99 23 senast 2015-10-11.

  Se bifogad fil för komplett inbjudan.

  Inbjudan Alf Svensson 2015-10.16 PDF

 • Inbjudan till utbildning

  Utbildningsutskottet inbjuder samtliga medlemmar till utbildning den 14:e oktober. Tryck på filen nedan för att öppna inbjudan.

  Inbjudning till ABC 1 utbildnings 2015-10-14 2

 • Debattartikel – Utan budgetföljdsamhet räcker ingen skattehöjning

  Falco Güldenpfennig hade i veckan en slutreplik i Borås Tidning under rubriken; ”Utan budgetföljdsamhet räcker ingen skattehöjning”.

 • Debattartikel – Inför en särskild gänglag

  Idag skriver Niklas Arvidsson på Borås Tidnings debattsida om att Sverige bör införa en särskild gänglag.

 • Nytt blogginlägg – Antalet mobbade barn oförändrat

  Vår gruppledare, Falco Güldenpfennig, skriver i veckan på sin blogg om att antalet mobbade barn är oförändrat. Klicka på länken för att komma till Falcos blogg.