• Våra politiker

  Kommunstyrelsen

  Niklas Arvidsson
  Hans Gustavsson (ersättare)

  Kommunfullmäktige

  Niklas Arvidsson
  Lisa Berglund
  Hans Gustavsson
  Else-Marie Lindgren
  Magnus Sjödahl
  Åke Ekvad
  Valéria Kant
  Gunilla Christoffersson

  Arbetslivsnämnden

  Falco Güldenpfennig

  Fritids- och Folkhälsonämnden

  Magnus Sjödahl (1:e vice ordförande)

  Ingela Hallgren

  Förskolenämnden

  Gunilla Christoffersson
  Caroline Hansson

  Grundskolenämnden

  Anette Arvidsson
  Ted Thilander

  Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden

  Lisa Berglund
  Felicidad Viceci

  Individ- och familjeomsorgsnämnden

  Valéria Kant

  Kulturnämnden

  Falco Güldenpfennig (1:e vice Ordförande)

  Else-Marie Lindgren

  Lokalförsörjningsnämnden

  Åke Ekvad
  Emanuel Mäkinen

  Miljö- och Konsumentnämnden

  Lars Lyborg

  Samhällsbyggnadsnämnden

  Lennart Malmerfors

  Hans Thornander

  Servicenämnden

  Bengt-Göran Persson

  Sociala omsorgsnämnden

  Lars Lyborg
  Ulrika Gunnarsson

  Tekniska nämnden

  Harald Finlöf

  Jonathan Tellbe

  Vård- och omsorgsnämnden

  Hans Gustavsson (1:e vice ordförande)
  Ingela Hallgren

  AB Bostäder

  Lennart Malmerfors

  Borås Elnät AB

  Karl-Gustav Drotz
  Harald Finlöf

  Borås Djurpark AB

  Karl-Gustav Drotz

  Borås Energi och Miljö AB

  Per-Jonas Carlsson

  Borås Kommuns Parkerings AB

  Daniel Swedengren

  Rebecca-Pandora Friedman