• Våra politiker

   

   

    Niklas Arvidsson

  Uppdrag: Kommunalråd, Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen
  och vice ordförande i Borås Stadshus AB

  E-post: Niklas.arvidsson@kristdemokraterna.se

   

   

   

   

    Jonathan Tellbe

  Uppdrag: Partiavdelningsordförande,
  samt ersättare i Tekniska nämnden

  E-post: Jonathan.tellbe@gmail.com

   

   

   

   

   

    Anette Arvidsson

  Uppdrag: Vice partiavdelningsordförande samt
  ledamot i grundskolenämnden

  E-post: anette-arvidsson@hotmail.com

   

   

   

   

   

   

    Hans Gustavsson

  Uppdrag: 1:e vice ordförande i Vård- och äldrenämnden,
  ersättare i Kommunstyrelsen, ledamot i Kommunfullmäktige samt ledamot i partiavdelningsstyrelsen

  E-post: hans.gustafsson@politiker.boras.se

   

   

   

   

   

    Lisa Berglund

  Uppdrag: Ledamot i Kommunfullmäktige, ledamot i
  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, regionuppdrag samt sekreterare i partiavdelningsstyrelsen.

  E-post lisa.j.berglund@gmail.com

   

   

   

   

   

   

    Magnus Sjödahl

  Uppdrag: 1:e vice ordförande i Fritids- och folkhälsonämnden,
  Ledamot i Kommunfullmäktige, regionuppdrag, nämndeman samt samt ersättare i partiavdelningsstyrelsen.

  E-post: magnus.sjodahl@politiker.boras.se

   

   

   

   

    Falco Güldenpfennig

  Uppdrag: 1:e vice ordförande i Kulturnämnden, regionuppdrag, ersättare i arbetslivsnämnden samt samt ledamot i partiavdelningsstyrelsen

  E-post: falco.guldenpfennig@politiker.boras.se

   

   

   

    Gunilla Christoffersson

  Uppdrag: Ledamot i Förskolenämnden samt ersättare i Kommunfullmäktige

  E-post: Gunilla.christoffersson@politiker.boras.se

   

   

   

   

   

   

    Valéria Kant

  Uppdrag: Ledamot i Regionfullmäktige, ersättare i Kommunfullmäktige,
  samt ersättare i Indvid- och familjeomsorgsnämnden

  E-post: valeria.kant@politiker.boras.se

   

   

   

   

   

    Lennart Malmerfors

  Uppdrag: Ledamot i Samhällsbyggnadsnämnden samt
  ersättare i styrelsen för AB Bostäder Borås

  E-post: lennart.malmerfors@politiker.boras.se

   

   

   

   

    Per-Jonas Carlsson

  Uppdrag: Ersättare i Borås Energi och Miljö ABs styrelse
  samt kassör i partiavdelningsstyrelsen.

  E-post: per-jonas.carlsson@nasdaq.com

   

   

   

   

   

   

   

    Else-Marie Lindgren

  Uppdrag: Ledamot i Kommunfullmäktige

  E-post: else-marie.lindgren@politiker.boras.se

   

   

   

   

    Daniel Swedengren

  Uppdrag: Vice ordförande i styrelsen för
  Borås kommuns parkerings AB

   

   

   

   

   

   

   

    Hans Thornander

  Uppdrag: Ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden samt ersättare i partiavdelningsstyrelsen

  E-post: hans.thornander@politiker.boras.se

   

   

   

   

   

    Alexandra Florén

  Uppdrag: Ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
  samt vice ordförande KDU Borås

  E-post: alexandra.floren@politiker.boras.se

   

   

   

   

   

   

    Helena Ishizaki

  Uppdrag: Ersättare i Förskolenämnden samt
  ersättare i partiavdelningsstyrelsen

  E-post: helena.ishizaki@politiker.boras.se

   

   

   

   

   

   

   

   

    Emanuel Mäkinen

  Uppdrag: Ersättare i Lokalförsörjningsnämnden

  E-post: emanuel.makinen@politiker.boras.se

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    Ingela Hallgren

  Uppdrag: Ersättare i Fritids- och folkhälsonämnden,
  samt ersättare i Vård- och äldrenämnden

  E-post: ingela.hallgren@politiker.boras.se

   

   

   

   

   

   

    Lars Lyborg

  Uppdrag: Ledamot i Sociala omsorgsnämnden samt
  ersättare i Miljö- och konsumentnämnden

  E-post: lars.lyborg@politiker.boras.se

   

   

   

   

   

   

   

   

    Ulrika Gunnarsson

  Uppdrag: Ersättare i Sociala omsorgsnämnden

  E-post: ulrika.gunnarsson@politiker.boras.se

   

   

   

   

   

   

    Ted Thilander

  Uppdrag: Ersättare i Grundskolenämnden

  E-post: ted.thilander@politiker.boras.se

   

   

   

   

   

   

   

    Åke Ekvad

  Uppdrag: Ersättare i Kommunfullmäktige samt
  ledamot i Lokalförsörjningsnämnden

   

   

   

   

   

   

    Bengt-Göran Persson

  Uppdrag: Ersättare i Servicenämnden

   

   

   

   

   

   

   

    Emil Moghaddam

  Uppdrag: Ersättare i Kulturnämnden samt
  ordförande KDU Borås

   

   

   

   

   

   

    Harald Finlöf

  Uppdrag: Ledamot i Tekniska nämnden

   

   

   

   

   

   

   

    Ronnie Friström

  Uppdrag: Ersättare i styrelsen för AB Sandhultsbostäder samt ledamot i partiavdelningsstyrelsen

   

   

   

   

   

   

    Karl-Gustav Drotz

  Uppdrag: Ledamot i styrelsen för Borås Elnät AB samt

  ersättare i styrelsen för Borås Djurpark AB