Så skall Sverige bli mindre attraktivt för kriminella ligor

Flera bostadsinbrott har nyligen skett runt om i Dalarna. Den som råkar ut för inbrott, blir inte bara utsatt för ett brott, utan också för en kränkning av det egna hemmet. Eftersom bara några få procent av bostadsinbrotten klaras upp är chansen till upprättelse liten. En kartläggning av Polisen från 2016 visar att utländska ligor står för upp till 50 procent av bostadsinbrotten i Sverige.

http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/debatt-kd-sa-ska-sverige-ska-bli-mindre-attraktivt-for-kriminella-ligor


Nu blir alla röster lika mycket värda

Äntligen!

Visst är det en diger dagordning inför kommunfullmäktige i december, med budgetjustering och motionsbehandlingar. Men längst bak bland delgivningarna på slutet finns en riktigt bra nyhet för alla borlängebor som tycker att alla röster skall vara lika mycket värda.

För nu har länsstyrelsen fattat beslutet om att Borlänge ska vara en valkrets istället för som tidigare två. Motionen vi i KD lämnade in 2016 pekade på att det nu tillkommit en laglig möjlighet att lämna det gamla och mindre demokratiska systemet med valkretsar i kommunen. Det gynnar bara de riktigt stora partierna och missgynnar de mindre. Ett tydligt exempel finns beskrivet här:

Detta är bedömt tredje gången på sju år KD får igenom en motion, så det är inte var dag. Grattis till alla väljare i Borlänge, och skönt att beslutet är taget så alla röster blir lika mycket värda!

 

 


Om elitidrottsarenor och Dalkurd i Borlänge

Det här är inte bra. Vi är förvånade över att detta ärende låtits gå så illa som det gjort.

 

För det första ska vi vara klara med en sak, kristdemokraterna är helt för elitidrott, och helt emot att skattekollektivet skall tillhandahålla arenor för densamma. Det finns nog med kommunala investeringsbehov inom ska, vård och omsorg. Borlänge kommun skall ha bra och generös profil mot sport, men det är mot barn och ungdom stöden skall riktas i första, andra och tredje hand.

Med det sagt, så går det såklart bra att investera i en fotbollsarena. Så länge det betalas av elitidrotten som skall nyttja anläggningen. I allsvenskan förefaller det inte vara ovanligt med planhyror upp mot 100 000 kronor per match, då finns det där ett investeringsutrymme. Utred och samla det som går att samla.

Vårt ingångsläge har hela tiden varit att det vore bra om Dalkurd byggde sin egen arena, eller åtminstone kansli. Gärna på sportfältet. Det skulle förstärka sportfältets identitet som Borlänges idrottscentrum. Newroz telecom arena är ett bra namn det med.

Ändå är det förslag som lagts från kommunen sedan ett år på att rusta Domnarvsvallen för allsvenskan i stora drag en rimlig lösning på kort sikt. Det skulle innebära att klubbarna som nyttjar arenan betalar vad det kostar att sätta den i det skick som krävs, fair. Erbjudandet kvarstår. Samt att det finns utrymmen på och runt sportfältet, utred och ta fram ett förslag!

Men det som inte förefaller schysst är dialogen mellan kommunen och föreningen. I sociala medier har många kraftuttryck yttrats och vad som är sant eller inte är svårt för ett litet parti i opposition att reda i. Helt klart är ändå att kunden, i detta fall Dalkurd har haft synpunkter och konkreta förslag som framförts utan respons från kommunen. Det är inte bra.

När en diskussion i en sakfråga spårar är det viktigt att det finns någon vuxen som kan kliva in och hjälpa till att lösa konflikten. Så har inte skett här och därför att spricka mellan kommunens företrädare och klubben blivit mycket djupare än nödvändigt.

Dalkurd är en socialt engagerad förening som lyckats mycket väl med att skapa framtidstro och engagemang bland unga och äldre Borlängebor. De är en viktigt kraft för trygghet och säkerhet i det västra området av vår stad, och en flytt nu av elitverksamheten är inte roligt för någon.

Om det handlar om en kanslibyggnad med vatten framdragen till på gruset bakom ena målet tycker vi KD ändå att det låter som något som borde gå att komma överens om. Men då måste parterna tala med varandra, ta hjälp om det behövs. SFF kan tydligen bistå, använd den chansen eller om ni vill ni så kan vi hjälpa till att medla..

 

// Jonas Hillerström,
Gruppledare KD Borlänge


Det ska löna sig att arbeta !

Och det ska finnas goda villkor för att starta och driva företag. Även den som varit arbetslös länge eller som på annat sätt har svag anknytning till arbetsmarknaden måste kunna få ett arbete. Vi föreslår bland annat att unga och nyanlända ska kunna tjäna en halv miljon skattefritt innan de börjar betala skatt för att på så vis stödja dessa gruppers etablering på arbetsmarknaden. Även sänkta arbetsgivaravgifter för unga, RUT- och ROT-avdragen samt att man bibehåller jobbskatteavdragen skapar bättre förutsättningar för fler jobb.

Klicka på läs mer för att se några av våra förslag!

Läs mer


Brinner du för samma frågor som jag?

Jag valde att gå med i Kristdemokraterna för att jag ville förändra samhället. Familjerna behövde mer makt och staten mindre, tyckte jag. Jag ville också arbeta mot rasism, frihet och medmänsklighet. Idag har vi kommit en bra bit i den riktningen. Valfriheten har ökat samtidigt som välfärden har blivit starkare. Det visar att politiskt arbete är viktigt och gör skillnad.

Jag hoppas att du vill göra samma val som jag gjorde en gång, och bli medlem i Kristdemokraterna. Hos oss får du en möjlighet att arbeta för det du tror på, och bidra med dina tankar och erfarenheter. Du har chansen att bli en av dem som formar framtiden. Ta den!

>>> BLI MEDLEM I KRISTDEMOKRATERNA

Ebba Busch Thor
Partiledare (KD)


Bättre för barn och familjer

Trygga familjer ger barn goda förutsättningar att klara livets olika utmaningar. Vi vill familjesäkra politiken, att alla politiska beslut ska analyseras utifrån vilka konsekvenser de får för familjer och nära relationer.

Vi vill:
• Förbättra för barn och familjer genom att minska barngruppernas storlek i förskolan och på fritids och öka familjers valfrihet att välja barnomsorg. Införa en barnomsorgspeng även för föräldrar som själva har hand om omsorgen för sina barn.
• Förbättra stödet till ekonomiskt svaga barnfamiljer.
• Införa en flexiblare föräldraförsäkring så att barnen får mer tid med sina föräldrar och förbättra stödet till tonårsföräldrar. Vi säger nej till kvotering.