Så skall Sverige bli mindre attraktivt för kriminella ligor

Flera bostadsinbrott har nyligen skett runt om i Dalarna. Den som råkar ut för inbrott, blir inte bara utsatt för ett brott, utan också för en kränkning av det egna hemmet. Eftersom bara några få procent av bostadsinbrotten klaras upp är chansen till upprättelse liten. En kartläggning av Polisen från 2016 visar att utländska ligor står för upp till 50 procent av bostadsinbrotten i Sverige.

http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/debatt-kd-sa-ska-sverige-ska-bli-mindre-attraktivt-for-kriminella-ligor


Nu blir alla röster lika mycket värda

Äntligen!

Visst är det en diger dagordning inför kommunfullmäktige i december, med budgetjustering och motionsbehandlingar. Men längst bak bland delgivningarna på slutet finns en riktigt bra nyhet för alla borlängebor som tycker att alla röster skall vara lika mycket värda.

För nu har länsstyrelsen fattat beslutet om att Borlänge ska vara en valkrets istället för som tidigare två. Motionen vi i KD lämnade in 2016 pekade på att det nu tillkommit en laglig möjlighet att lämna det gamla och mindre demokratiska systemet med valkretsar i kommunen. Det gynnar bara de riktigt stora partierna och missgynnar de mindre. Ett tydligt exempel finns beskrivet här:

Detta är bedömt tredje gången på sju år KD får igenom en motion, så det är inte var dag. Grattis till alla väljare i Borlänge, och skönt att beslutet är taget så alla röster blir lika mycket värda!