Bättre för barn och familjer

Trygga familjer ger barn goda förutsättningar att klara livets olika utmaningar. Vi vill familjesäkra politiken, att alla politiska beslut ska analyseras utifrån vilka konsekvenser de får för familjer och nära relationer.

Vi vill:
• Förbättra för barn och familjer genom att minska barngruppernas storlek i förskolan och på fritids och öka familjers valfrihet att välja barnomsorg. Införa en barnomsorgspeng även för föräldrar som själva har hand om omsorgen för sina barn.
• Förbättra stödet till ekonomiskt svaga barnfamiljer.
• Införa en flexiblare föräldraförsäkring så att barnen får mer tid med sina föräldrar och förbättra stödet till tonårsföräldrar. Vi säger nej till kvotering.


Vår fem viktigaste frågor i Borlänge


Läs mer

KD: ”Vill göra Borlänge bättre att växa upp i”


Läs mer

Vill du vara med och påverka?


Läs mer

Så skall Sverige bli mindre attraktivt för kriminella ligor


Läs mer

Nu blir alla röster lika mycket värda


Läs mer

Om elitidrottsarenor och Dalkurd i Borlänge


Läs mer

Det ska löna sig att arbeta !


Läs mer

Brinner du för samma frågor som jag?


Läs mer