Engagera dig

Brinner du för samma frågor som oss? Engagera dig i Kristdemokraterna. Bli medlem och stöd därigenom vårt arbete i kommunen, landstinget, riksdagen och regeringen. Lokalavdelningen på din ort debiterar årligen en liten medlemsavgift, för närvarande 100 kronor i Borlänge lokalavdelning.

  Ditt namn (obligatorisk)

  Personnummer (ÅÅMMDD-NNNN) (obligatoriskt)

  Adress (obligatoriskt)

  Postadress (obligatoriskt)

  Telefonnummer

  Mobilnummer

  Din epost

  Personuppgiftslagen. I enlighet med PuL (personuppgiftslagen) vill vi lämna följande information: Vi kommer att dataregistrera dina uppgifter (10 § PuL). Vi använder inte personnummer som medlemsnummer, utan bara för att säkert kunna identifiera en person (22 § PuL). Uppgifterna kommer ej att lämnas ut till utomstående personer/organisationer och kommer bara att användas för partianknuten verksamhet (17 § PuL). För mer information sänd ett e-post till helpdesk@kristdemokraterna.se eller ring 08-723 25 55.