Våra politiker


Våra representanter i Borlänge kommuns olika politiska organ
Kommunfullmäktige
Jonas Hillerström, ordinarie och gruppledare
Lena Paajanen, ordinarie
Samuel Hedström, ersättare
Elin Åhman, ersättare
Kommunfullmäktiges revision
Krister Svensson
Kommunfullmäktiges valberedning
Elin Åhman, ersättare
Kommunstyrelsen
Jonas Hillerström, ersättare
Barn- och bildningsnämnden
Elin Åhman, ersättare
Byggnadsnämnden
Boniface Obodeti, ersättare
Miljönämnden
Daniel Johansson, 2:e vice ordförande
Miljönämndens arbetsutskott
Daniel Johansson, ordinarie
Omsorgsnämnden
Lena Paajanen, ordinarie
Fritidsnämnden
Emil Åhman, 2:e vice ordinarie
Fritidsnämndens arbetsutskott
Emil Åhman, ordinarie
Kulturnämnden
Helene Emleton Henricsson, ersättare
Socialnämnden
Sonja Johansson, ordinarie
Merna Bakestani, ersättare
Överförmyndarnämnden
Roland Lundkvist, ersättare
Nämndemän till Tingsrätten
Jan Dalevall
Stiftelsen framtidsmuseet
Elin Åhman, ersättare
AB Stora Tunabyggen
Samuel Hedström, ordinarie
AB Borlänge Energi
Ingemar Andersson, ersättare
Våra representanter i Landstinget Dalarnas olika politiska organ
Borlänges lokala hälso- och sjukvårdsberedning
Uppdaterad 2015-04-13