• Alla som kommer nya till Sverige bör visa tacksamhet för att de tagits emot

  Publicerad i Dalarnas tidningar 2018-04-27
  https://www.dt.se/opinion/debatt/debatt-kristdemokraterna-alla-som-kommer-nya-till-sverige-bor-visa-tacksamhet-for-att-de-tagits-emot

  Främlingsfientlighet som tema på DT:s debattsida är angeläget. Det berör ett ständigt närvarande integrationsämne att reflektera över, samtala om – och nyansera. Tyvärr är stämpeln främlingsfientlighet också lättanvänd på olika sätt som tillhygge, för att döma ut människor – och få slut på det samtal som just då behövdes mer än någonsin.

  Naturligtvis rymmer temat främlingsfientlighet en extra aktualitet och konkretion i ett läge då runt en fjärdedel av invånarna i Sverige är födda i annat land eller har minst en utrikesfödd  förälder. Vi har med andra ord en större variation av erfarenheter, traditioner, etniciteter, historisk medvetenhet, religiösa tillhörigheter och kulturer inom landets gränser – för att inte tala om språk.

  Det som tidigare kunde tas för givet, görs det inte längre med samma självklarhet, som till exempel att man faktiskt kan tala svenska med varandra, bär någorlunda gemensamma referensramar och normsystem. Med denna större spännvidd kommer medmänskliga möten och relationer att såväl kunna berikas som helt uppenbart kompliceras, åt båda hållen.

  Främlingsfientlighet är, per definition, ett negativt begrepp,ett vedervärdigt beteende – men också lämpligt och smidigt att kasta någon i ansiktet. Med detta sagt är det viktigt att alltid, ja, just alltid, understryka att människor har en skyldighet att uppföra sig vänligt, respektfullt och civiliserat mot varandra, såväl den med djupa rötter i vårt land som den nye.

  Inte för inte tillhör Sverige den västerländska, kristna och demokratiskt präglade kulturkretsen, de medmänskliga relationerna grundade i  den gyllene regeln från Jesus Kristus om att allt vad ni vill att människor skall göra mot er, skall vi också göra mot dem.

  Just där tror jag att vi kommer till pudelns kärna när det gäller främlingsfientlighet. Att den kan utövas av vem som helst, att ingen etnisk, kulturell, religiös eller politisk grupp står fri ifrån faran, frestelsen och förfallet att tillgripa detta elaka vapen.

  Främlingsfientlighet kan nämligen vara åt både hållen. Lika mycket som den födde svensken kan bete sig illa – och kriminellt – till följd av en nedlåtande attityd gentemot en människa med utländsk bakgrund, kan denne i sin tur uppföra sig illa – och agera kriminellt – mot en infödd svensk.

  Vi kristdemokrater tror inte på att det går att peka ut vissa som fria från främlingsfientlighetens gissel, vare sig svensken eller den asylsökande eller invandraren. Såväl en värd som en gäst eller nyinflyttad kan agera dumt och fel.

  Vad vi samtidigt kan förvänta oss är det som överallt runt denna jord gäller som ett rimligt beteende: att alla som kommer nya till ett land vill göra rätt för sig, är laglydiga, visar tacksamhet för att man tagits emot och att man i handling – inklusive att tala det nya landets språk i så många möjliga sammanhang som det någonsin går – visar respekt för att bli en del av det nya land man kommit till och det landets fäder och mödrar en gång byggt:

  ”When you go to Rome, do like the Romans do” (”När du åker till Rom, gör som romarna gör”), med andra ord bli en del av och slut upp kring det nya landet och dess befolkning, de som öppnade sina dörrar och hem.

  Lennart Sacrédeus (KD), Mora, första dalanamn på Kristdemokraternas rikdagslista efter Lars Adaktusson