• Kristdemokratin i Europa

    I Sverige är många okunniga om den europeiska kristdemokratin och många vet inte att KD är en del av denna stora och inflytelserika rörelse. Vad är det då som skiljer respektive förenar svenska KD från de europeiska kristdemokratiska partierna?

    I boken ges en ingående analys av den europeiska kristdemokratins roll och betydelse, från krigsslutet fram till våra dagar.

    Bokbeställning á 200kr via rolf@abjornsson.com.

    På bilden nedan ses författaren till förordet Alf Svensson med författaren till verket.