• Val 2018

  Det trovärdiga sjukvårdspartiet!

  Hälso- och sjukvården, samhällsgemenskapen och demokratin i Dalarna ska grundas på hänsyn – och på att varje person är unik och har ett lika, absolut och okränkbart människovärde. Kristdemokraterna är partiet för vård och omsorg, Alliansens sociala röst.

  Äldrevårdscentraler – med fast vårdkontakt!

  Många äldre har flera olika hälsoproblem. Ofta är det svårt att hitta rätt hjälp. Därför behövs en äldrevårdscentral, ÄVC, med fast vårdkontakt som känner den äldre. Barnen har ju BVC, barnavårdscentral eller familjecentral som fungerar bra i samverkan med t ex kommunerna. Tidiga insatser ger bästa resultat på lång sikt.

  Närakut i primärvården – bättre!

  Många patienter uppsöker sjukhusens akutintag när de blir sjuka. Genom att istället ha en fungerande primärvård, med mer lättare akut vård och med öppettider även helger och kvällar, skulle det underlätta för människor och att bo på landsbygden.

  Vårdpersonal – för en god vård!

  Viktigt med rekrytering av personal på bred front – annars ingen vård. Motverka stress hos vårdpersonal genom att ge dem återhämtning och tid för reflektion – en god arbetsmiljö. Hot och våld mot vårdpersonal ska stoppas och straffas hårt.

  Patienter dör i kön!

  Återinför kömiljarden från staten till landstingen för att korta köerna. Staten bör ta ett ökat ansvar för jämlik vård i Sverige. Låt patienten vara mer delaktig i sin hälsa. Den nya tekniken öppnar för nya möjligheter till att diagnostisera, kommunicera och få fram fakta om behandlingar och resultat – använd den mer.

  Friskt dalfolk – positiv utveckling!

  Sjukdomar som går att förebygga, står för 80 procent av vårdkostnaderna. Satsa på att främja en sund livsstil och motverka riskfaktorer som alkohol, tobak och stillasittande liv. Sedan 2014 är de flesta sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Sjukvården måste vara med och möta denna växande grupp.

  Två akutsjukhus med BB – utan att avveckla de mindre lasaretten!

  Dalarna är stort till ytan, därför är det självklart att vi fortsatt måste ha två akutsjukhus, i Falun och Mora. Det är också dags att Mora BB öppnas igen – för att skapa den trygghet vid förlossningar som familjerna i Norra Dalarna har rätt till. Lasaretten i Avesta och Ludvika ska utvecklas, inte avvecklas. Borlänge sjukhus ska förbli ett viktigt nav för den nära vården för borlängeborna.

  Framtidstro i Dalarna!

  Bättre samordning mellan tåg och buss är bra för arbetspendlingen i Dalarna. Kulturen i regionen bär upp identiteten, det kulturella, historiska och andliga arvet. Ett gott näringslivsklimat ger jobb, utveckling och framtidstro. Utbildning och innovation ger välstånd. Det civila samhället i form av olika föreningar, kyrkor och samfund, är viktiga för att stärka gemenskapen. Enklare jobb behövs för ungdomar och integrationen.