• Leva livet – Hela livet

    I veckan lade Birgitta Sacrédeus fram sin rapport om Aktivt och hälsosamt åldrande till EU:s Regionkommitté.

    För att hantera en åldrande befolkning behöver vi arbeta förebyggande för att undvika exempelvis sjukdom och fallolyckor. Vi behöver också ta vara på den nya tekniken.

    I Dalarna jobbar vi bland annat med boenden där äldre har lätt att leva. Det kan vara boenden utan trösklar, med stora badrum och med kameror som gör att personal kommer direkt om man exempelvis ramlar.

    Se videoklippet där Birgitta berättar om sin rapport: https://youtu.be/2TUgpbdUxsY