• Satsning på billigare hjälpmedel

    Dalarna är först i Sverige med att införa högkostnadsskydd för hjälpmedel. Beslutet gäller många olika typer av hjälpmedel, så som hörapparater, rullstolar, toalettförhöjare och snarkmaskiner.

    – Beslutet innebär att det skulle vara samma avgift för personligt förskrivet hjälpmedel på 250 kr, och det är kopplat till ett gemensamt högkostnadsskydd med ett kostnadstak på 1150 kr per förmånsperiod, berättar Birgitta Sacrédeus (KD).

    Kan vara en bild av 1 person och utomhus