• Vi behöver en god samhällsgemenskap

  De omfattande skogsbränderna i Älvdalen, Hälsingland, Härjedalen och andra delar av Sverige väcker en rad berättigade frågeställningar: Hur stark är statens beredskap och kapacitet att skydda sina medborgare i utsatta lägen? Hur ser kommunernas brandförsvarsförmåga och uthållighet ut?

  Med andra ord finns skäl nog att gå igenom dessa synnerligen angelägna ämnen. Vi kristdemokrater anser att det sker bäst längre fram. Alltså inte just nu under pågående brandbekämpning.

  Vad som krävs mer än något annat i dag är i stället sammanhållning, uppbackning, stöd, uppmuntran, erkänsla. Att tvingas lämna hem och by för en evakuering i ett läge där ingen vet om det går att återkomma till sitt livsverk eller inte, visar på situationens fulla allvar.

  De beundransvärda och rentav heroiska insatser som utförts i den svåra brandbekämpningen visar på när lokalsamhället, Sverige och Europa är som bäst, som mest solidariskt.

  Vi vill verkligen understryka detta: i just svårigheter och kriser behöver vårt samhälle och land vara starkt, stå samlat och vi medborgare behöver visa omsorg om, och kärlek till, varandra.

  Detta förutsätter i sin tur att Sverige är byggt underifrån och har utvecklat en god samhällsanda av personligt ansvarstagande – också för det gemensamma.

  Denna inre styrka och hjälpsamhet är ingen självklarhet i något land. Den bygger på en medborgaranda, tillit, sammanhållning, delade erfarenheter och gemensamma värderingar. Hit hör även respekt för gångna svenska generationers livsverk och den egna samtidens vilja att föra detta goda arv vidare in i framtiden, ja, på en upplevd och verklig samhällsgemenskap.

  Den tidigare Nämnden för psykologiskt försvar hade just till uppgift att främja dessa grundläggande, sammanhållande och känslomässiga värden  – och behöver därför återinföras.

  Tack, alla ni, för era hjälteinsatser inom räddningstjänst och civilsamhälle i denna svåra tid för vårt kära land och hembygd!

  Gripande berättelser om brandbekämpningen pekar på en förnyad och förstärkt samhällsanda och samhällsgemenskap. Häri ligger Sveriges framtid – för att stå starka, tillitsfulla och samlade när nya svårigheter kommer vårt folk till mötes.

  Lennart Sacrédeus (KD), Mora, nr 2 till riksdagen

  Carin Malm (KD), Insjön, nr 3 till riksdagen

  Mathias Bengtsson (KD), Gagnef, nr 4 till riksdagen

  Torsten Larsson (KD), Dala-Järna, ordförande Kristdemokraterna Dalarna.