• Ewa Bergman, ersättare socialnämnden, fullmäktige ers, ers valnämnden samt FB ansvarig

    Ewa Bergman

    Ledamot

    Ewa Bergman har bott i Stocksund sedan 1981 med sin make, fyra barn och tre hundar. Ewa har varit aktiv inom Danderydspolitiken i över ett decennium med ett stort intresse för äldreomsorg och utbildning.

    Med sin tidigare erfarenhet som ekonomichef och egenföretagare valde Ewa att genomgå ett karriärskifte och utbilda sig till specialpedagog. Ewa har suttit inom Danderydspolitiken som kommunfullmäktige i flera mandatperioder. Hon har dessutom varit aktiv inom kommunstyrelsen och varit vice ordförande för produktionsutskottet.

    Med ett brinnande intresse för äldreomsorgen och skolan värnar Ewa om att Danderyd ska vara en trygg och säker kommun att bo och verka i. Ewa anser att det är av största vikt att kommunens barn får en gedigen utbildning i de bästa skolorna. Detta grundas i engagerade lärare som är ämneskunniga samt bra rektorer som kvalitetssäkrar utbildningen. Inom äldreomsorgen tycker Ewa att vi bör satsa mer på demensplatser med kompetent utbildad personal.