• Milles Lindgren Gruppledare KF, Ledamot Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, Kommunstyrelsens arbetsutskott, Krisledningsnämnd, Kultur och Fritidsnämnd samt Valnämnd

    Ledamot

    Milles Lindgren föddes 1943 i Jönköping och bor idag i Djursholm. Han har en son och en dotter och fem barnbarn i närheten. Efter en lång karriär som bland annat byrådirektör på Konkurrensverket och avdelningsdirektör på Statens Industriverk blev Milles anställd i Regeringskansliet som departementssekreterare och arbetade där på olika departement med bl a regionalpolitik och EU-samordning. Han har även arbetat på EU-kommissionen i Bryssel och gick i pension från UD. Milles är sedan en tid styrelseledamot i KD Danderyd och KD Senior för Stockholms stad och län.

    Efter studentexamen 1962 gjorde Milles Lindgren militärtjänstgöring. Därefter tog Milles pol.mag. examen vid Lunds Universitet och arbetade som projektledare i marknadsundersökningsföretag innan han läste vidare på Lärarhögskolan i Stockholm och tjänstgjorde därefter som adjunkt. Efter en rad olika anställningar arbetade Milles med bland annat EU-samordning i Regeringskansliet och EUs regionalpolitiska program. Han satt som ordförande i två av EUs övervakningskommittéer för strukturfondsprogram och som ledamot i statliga EU-bedrägeridelegationen. Idag är Milles styrelseledamot i KD Danderyd samt i KD Senior för Stockholms stad och län och är även ledamot i Danderyds Kultur- och fritidsnämnd.

    Milles har fritidshus på en ö i Roslagen och uppskattar att vara med familjen, spela tennis, åka skidor, skridskor och att fiska på sin fritid.