• Tiggeri enbart vid tillståndsgiven plats

    Sedan några år har ytor som utgör offentlig plats i kommunerna, exempelvis entréer till affärer, centrumanläggningar, järnvägsstationer och en del andra välbesökta inrättningar kommit att utnyttjas för penninginsamling för privata ändamål.

    En uppstramning av var någonstans penninginsamling för privata ändamål får ske, kan göras med stöd av ordningslagen i en kommun.

    Vi stödjer Kommunstyrelsens hemställan till regeringen att ändra ordningslagen så att tiggeri kan förbjudas i kommunen.

    I sina lokala ordningsföreskrifter ska Danderyds kommun införa krav på tillstånd av polisen för tiggeri samt geografiskt specificerade föreskrifter med förbud att bedriva penninginsamling för privata ändamål nära entréer till affärer, centrumanläggningar, järnvägsstationer, parkeringsplatser och andra högfrekvent besökta inrättningar. Förbudet ska gälla även om tiggeriet är kombinerat med varuförsäljning.

    Kristdemokraterna Danderyd – det enda frihetligt konservativa partiet!