• Flyktingboenden

  Boende

  KD i Danderyd anser att Danderyds Kommun är den som bäst avgör hur många flyktingar man kan ta emot i kommunen, inte Migrationsverket. Danderyd är en av de mest tättbebyggda kommunerna i Sverige och i Stockholm, med de högsta markpriserna i Sverige.

  En majoritet av asylsökande i Sverige är inte flyktingar, enligt FNs definitioner.

  KD Danderyd anser att det är fel att ta emot annat än FNs kvotflyktingar i Sverige, eftersom det är ca 200 gånger dyrare än att hjälpa flyktingar i närområdet via UNHCR vilket därför minskar våra möjligheter att hjälpa fler verkliga flyktingar.

  Det finns en gräns för hur många asylsökande Danderyd kan ta emot. Det är ont om bostäder och mark och kommunen ska inte spendera medborgarnas kommunala skattepengar på statens verksamheter. Danderyd kan ta emot maximalt 50 nya flyktingar per år med hänsyn till bostäder och integration. Vi ska prioritera kvinnor, kvinnor med barn och kristna. Vi tar inte emot ekonomiska migranter. Om staten anser att Danderyd ska ta emot fler, säger vi nej.

  Under etableringstiden (de två första åren) vill vi öka insatserna för integration. Utöver SFI vill vi att alla flyktingar ska delta i fritidsaktiviteter, ha läxor i form av läsning, leta egen bostad och söka jobb.

  Alla hyresavtal för flyktingar ska vara tidsbegränsade till den två-åriga etableringstiden.

  Boendeförsäkran

  Boende i flyktingboenden ska underteckna en boendeförsäkran för att få bo i Danderyd. Boendeförsäkran har följande innehåll:

  BOENDEFÖRSÄKRAN DANDERYD Jag förbinder mig att

  • Vara hederlig och ej begå brott
  • Strikt följa svenska lagar och förordningar
  • Ej lämna osanna uppgifter till svenska myndigheter
  • Ej misstycka att andra har ingen eller en annan religion än min egen
  • Sätta svensk lag före religiösa påbud

  Jag förbinder mig att acceptera och i mitt handlande visa att jag accepterar att

  • Kvinnor har samma rättigheter som män
  • Föräldrar eller syskon ej har rätt att bestämma över barn som är myndiga
  • Föräldrar ej har rätt att tvinga sitt barn att gifta sig
  • Föräldrar ej har rätt att könsstympa flickor
  • Flickor och kvinnor har samma rätt till utbildning som pojkar och män
  • Kvinnor och män har rätt till skilsmässa utan att ange skäl
  • Båda föräldrarna är ansvariga för sina barn oavsett om föräldrarna är gifta
  • Ingen får vara gift med mer än en person samtidigt
  • Ej offentligt dölja mitt ansikte så att jag inte kan identifieras. Med offentligt avses alla platser utom eget eller andras hem.
  • Sharialagar gäller inte och får inte åberopas i Sverige

  Jag godkänner att jag och min med mig boende familj omedelbart måste lämna vårt boende i Danderyd om jag eller någon i min med mig boende familj bryter mot ovanstående villkor.

  Kristdemokraterna Danderyd – det enda frihetligt konservativa partiet!