• Kommunal ekonomi

    Danderyds kommun ska verka för att de skadliga och orättfärdiga transfereringarna av kommunens invånares pengar till andra kommuner, t.ex. Malmö, ska avskaffas. 22% av kostnaderna i Danderyds budget 2018, över 500 miljoner kr, utgörs av transfereringar till andra kommuner.

    Kristdemokraterna Danderyd – det enda frihetligt konservativa partiet!