• Lägst skatt i Sverige

  Låga skatter är ett självändamål. Skattetrycket i Sverige är för högt.

  Sverige har passerat den punkt där man får in mest skatteintäkter och höjt skatten så mycket att skatteintäkterna minskar genom att svenskarna anpassar sig till att det inte lönar sig tillräckligt att arbeta mer för mer pengar.

  Men det finns även en ideologisk aspekt i skattetrycket – är medborgaren till för kommunen, eller kommunen för medborgaren? KD anser att kommunen är till för medborgaren. Det innebär att en medborgare aldrig ska behöva betala mer än hälften av sin totala inkomst i skatt eller extrainkomst i marginalskatt. 2017 inföll skattefridagen, då man arbetat ihop det offentligas andel i skatt, den 17 juli för en medelinkomsttagare. KD i Danderyd vill därför bidra till målet att sänka skatten genom att genomföra en gradvis sänkning av kommunalskatten i Danderyd med 1 krona under mandatperioden.

  KD i Linköping har föreslagit en sänkning med 1 kr. Lidingö sänker skatten.

  ”Det går att sänka skatten – om Du röstar på KD!”

  Under förutsättning att en skattesänkning skulle komma kommuninvånarna till del och inte få konsekvenser i utjämningssystemet, så kommer vi att sänka kommunalskatten så att Danderyd får Sveriges lägsta kommunalskatt. Vellinge ligger på 29,19%, Danderyd 29,43% 2017 (inkl. landstingsskatten).

  Danderyds kommun har en god ekonomi trots transfereringarna av kommunens skatteintäkter till andra kommuner (22% av kostnaderna i Danderyds budget 2018, över 500 miljoner kr). Kommunen gör stora årliga överskott. Vi ska balansera kommunens ekonomi så att den inte gör onödiga överskott. I alla verksamheter uppstår efterhand onödiga utgifter. KD lovar medborgarna att vi ihärdigt ska kritiskt granska alla utgifter i avsikt att sänka skattetrycket i Danderyd.

  För de som får försörjningsstöd ska vi kräva en motprestation, för att mottagaren ska få lättare att komma ur beroendet av stöd. Innan beslut, och innan förnyat beslut, ska personer med stöd få ett hembesök. Denna modell har testats på andra håll i landet, med framgång.

  Kristdemokraterna Danderyd – det enda frihetligt konservativa partiet!