David Lega till EU

  • Jag vill vara en röst för de som har svårast att göra sig hörda

    EU behöver ha handlingskraft och mod att hantera de utmaningar som är gemensamma för alla medlemsländer. Det handlar om de stora miljöproblemen och den internationella brottsligheten. Men min främsta politiska drivkraft är kampen för de mänskliga fri- och rättigheterna. Värnandet av människovärdet. Om jag får förtroendet att representera dig i parlamentet kommer jag att använda min plattform till att vara en röst för dem som har svårast att göra sig hörda.

    EU har bidragit till att skap...