• Jag vill vara en röst för de som har svårast att göra sig hörda

    EU behöver ha handlingskraft och mod att hantera de utmaningar som är gemensamma för alla medlemsländer. Det handlar om de stora miljöproblemen och den internationella brottsligheten. Men min främsta politiska drivkraft är kampen för de mänskliga fri- och rättigheterna. Värnandet av människovärdet. Om jag får förtroendet att representera dig i parlamentet kommer jag att använda min plattform till att vara en röst för dem som har svårast att göra sig hörda.

    EU har bidragit till att skapa den längsta period av fred och ekonomisk framgång som Europa någonsin har upplevt. Därför måste vi skydda det europeiska samarbetet genom att säkerställa medlemsländernas integritet och självbestämmande. EU ska inte upplösa gränserna, men samarbeta över dem. EU ska inte förbjuda skillnader, men överbrygga dem. EU ska inte vara ett land. EU ska vara en familj av länder.

    Min bestämda uppfattning är att EU måste bli bättre på att ställa krav och sätta press på länder som inte respekterar sina invånares mänskliga fri och rättigheter. Med hjälp av diplomati, bidrag och sanktioner kan och måste EU ta ett större ansvar för att försvara människovärdet. Både inom och utom unionens gränser.