Tillsammans för ambulanshelikoptrar

kristdemokraterna-vill-ha-ambulanshelikopter-i-sjukvardsregionen

Från vänster: Per Larsson, Gudrun Brunegård och Mia Frisk. Foto: Stina Sinclair
Kristdemokraternas landstingsgrupper i Östergötlands län, Jönköpings län och Kalmar län är eniga: En gemensam ambulanshelikopter behövs för de tre länen. I Jönköping visar en nygjord SKOP-undersökning att 91 % av de svarande tycker att det är ett bra förslag att de tre länen investerar i en ambulanshelikopter.

Kristdemokraterna har med hjälp av opinionsinstitutet SKOP frågat 597 personer varav 504 besvarat undersökningen. Det innebär en svarsfrekvens om 84 procent. Intervjuerna gjordes under perioden 13 till 19 augusti 2014.

– Under våren har vi lyft frågan om att utreda förutsättningarna för en ambulanshelikopter i vår sjukvårdsregion. Tyvärr har vi inte helt fått med oss de andra partierna i sjukvårdsregionen. Förhoppningsvis kan det här hjälpa oss att väcka opinion i frågan, säger Per Larsson (KD) landstingsråd i Östergötlands län.

– Utredningar visar att en läkarbemannad ambulanshelikopter ger stora medicinska vinster i form av minskad dödlighet och sjuklighet, och ger bättre förutsättningar för rehabilitering till ett fortsatt gott liv. Jag känner ett starkt stöd från väljarna att fortsätta kampen för en ambulanshelikopter, säger Mia Frisk (KD) landstingsråd Jönköpings län.

– En läkarbemannad ambulanshelikopter ger de bästa förutsättningarna för att vi ska kunna ge invånarna i våra tre län den bästa och mest kostnadseffektiva vården vid akuta skador och sjukdomar. I Värmland och Dalarna har man precis beslutat om att investera i ambulanshelikopter, och i Norrland har man haft ambulanshelikopter i många år. Det är hög tid att även invånarna i våra län får tillgång till trygg, snabb och säker vård, säger Gudrun Brunegård (KD) landstingsråd i Kalmar län.

Driftskostnaden är beräknad till cirka 35 miljoner kronor årligen och investeringskostnaden beräknas till 68 miljoner. Dessa kostnader skulle delas av de tre landstingen.

– Vi behöver både ambulansbilar och ambulanshelikoptrar. Det handlar om en investering för att rädda liv!, avslutar de tre kristdemokratiska landstingsråden.

För mer information
Per Larsson, landstingsråd Östergötlands län
tfn 0702-88 21 34

Mia Frisk, landstingsråd Jönköpings län
tfn 070-699 40 17

Gudrun Brunegård, landstingsråd Kalmar län
tfn 073-541 26 33


Ungdomsdebatt i Finspång

Några ungdomar på Curt Nicolingymnasiet i Finspång anordnade en politisk debatt i Finspångs Kulturhus. Moderator var Hans Stigsson Michajlov, politisk redaktör på Norrköpings tidningar, var moderator. I panelen stod ungdomsförbunden till partierna som finns i riksdagen och Elvira Wibeck representerade KD och KDU. Det var en intressant debatt om jobb och skola. En enad Allians talade om lyckade 8 år men att Sverige behöver ytterligare 4 år av stabilitet. Norrköpings tidningar skrev om debatten på Finspångssidorna och artikeln blev såhär:KDfinspång


Närproducerad mat i skolorna

Kristdemokraterna i Söderköping vill att maten som serveras på kommunens skolor ska vara närproducerad. Riksdagskandidaten Magnus Oscarsson besökte tillsammans med kommunfullmäktiges ordförande Anders Eksmo skolor för att tala om detta. Läs artikeln här nedan. KDsöderköping
Minska barngrupperna i förskolan

Kristdemokraternas gruppledare i Norrköping, Finspång, Söderköping och Valdemarsvik hade i veckan en debattartikel i Norrköpings tidningar angående gruppstorlekarna i förskolan. Läs den här:
_bild 4