Kandidatutbildning 2018 – del 1/3 lördag 20 jan

Kristdemokraterna i Östergötland bjuder i samverkan med
Studieorganisationen Framtidsbildarna och Sensus Studieförbund in till

KANDIDATUTBILDNING 2018
Lokal: SENSUS, Apotekargatan 14 i Linköping

Kandidatutbildningen 2018 sker vid tre tillfällen, lördag 20/1, 17/2 och 14/4. Utbildningen riktar sig i första hand
till dig som ställer upp i valet för Kristdemokraterna, men är öppen för samtliga medlemmar. Välkomna!

SAVE THE DATE!
Del 2 – Lördag 17 februari
Del 3 – Lördag 14 april

Del 1 – Lördag 20 januari
09.30 Kaffe och fralla serveras
10.00 ”Kristdemokratisk politisk filosofi.”
Patrick Vigren, läkare
11.00 Fruktpaus
11.10 ”Kristdemokraternas partiorganisation. Från riksting till partiavdelning.”
Peter Kullgren, bitr. partisekreterare och planeringschef
12.10 Sopplunch
13.00 Hur fungerar praktisk kommunpolitik?
Eva-Britt Sjöberg, kommunalråd för Kristdemokraterna i Norrköpings kommun
13.45 Hur fungerar praktisk regionpolitik?
Per Larsson, oppositionsråd för Kristdemokraterna i Region Östergötland
14.30 Slut

Pris:
Deltagaravgiften är 100 kr per person och tillfälle och inkluderar förmiddagskaffe,
fruktpaus, sopplunch, lokal och medverkande. Deltagaravgiften faktureras
i efterhand.

Anmälan:
Anmälan ditt deltagande senast torsdag 18 januari via formulär:
https://goo.gl/forms/6QWnHTd25mEQQ3yO2


Årsmöte 26/3 INSTÄLLT


Läs mer

HÖSTFEST’19 lördag 23 november


Läs mer

Ny ombudsman


Läs mer

Häng med till Riksdagen 27/4


Läs mer

Utbildning för förtroendevalda 2/2 – 2019


Läs mer

Utbildning för förtroendevalda 2019 – del 1/2


Läs mer

HÖSTFEST 2018 – med extra partidistriktsårsmöte


Läs mer

Engagera dig, var med och kampanja!


Läs mer

Välkommen till familjens dag i Norrköping


Läs mer

Kandidatutbildning 2018 – del 3/3 lördag 14 april


Läs mer