Kandidatutbildning 2018 – del 2/3 lördag 17 feb

Kristdemokraterna i Östergötland bjuder i samverkan med
Studieorganisationen Framtidsbildarna och Sensus Studieförbund in till

KANDIDATUTBILDNING 2018
Lokal: SENSUS, Apotekargatan 14 i Linköping

Kandidatutbildningen 2018 sker vid tre tillfällen, lördag 20/1, 17/2 och 14/4. Utbildningen riktar sig i första hand till dig som ställer upp i valet för Kristdemokraterna, men är öppen för samtliga medlemmar. Välkomna!

09.00 Kaffe och fralla serveras
09.30 ”Ledarskap – leda sig själv och andra”
Lennarth Hambre, författare och pastor
10.30 Fruktpaus
10.40 ”En miljöpolitik för framtiden”
Lars Thunberg, kommunalråd Helsingborgs kommun
11.40 Sopplunch
12.30 ”En värdig äldrepolitik”
Gudrun Brunegård, oppositionsråd Kalmar läns landsting
13.30 Fruktpaus
13.40 ”Sociala medier”
Sara Skyttedal, kommunalråd Linköpings kommun
14.40 Slut

Pris:
Deltagaravgiften är 100 kr per person och tillfälle och inkluderar förmiddagskaffe,
fruktpaus, sopplunch, lokal och medverkande. Deltagaravgiften faktureras
i efterhand.

Anmälan:
Anmälan ditt deltagande senast torsdag 15 februari via formulär:
https://goo.gl/forms/cjZmo40TtCBRFwmk2


Årsmöte 26/3 INSTÄLLT


Läs mer

HÖSTFEST’19 lördag 23 november


Läs mer

Ny ombudsman


Läs mer

Häng med till Riksdagen 27/4


Läs mer

Utbildning för förtroendevalda 2/2 – 2019


Läs mer

Utbildning för förtroendevalda 2019 – del 1/2


Läs mer

HÖSTFEST 2018 – med extra partidistriktsårsmöte


Läs mer

Engagera dig, var med och kampanja!


Läs mer

Välkommen till familjens dag i Norrköping


Läs mer

Kandidatutbildning 2018 – del 3/3 lördag 14 april


Läs mer