Partidistriktsstyrelse

Presidium
Magnus Oscarsson, partidistriktsordförande, tfn  08-786 42 23, e-post
Eva-Britt Sjöberg, förste vice partidistriktsordförande, tfn 0767-62 03 53, e-post
Per Larsson, andre vice partidistriktsordförande, tfn 0702-88 21 34, e-post

Ledamöter
information kommer inom kort.

Ersättare
information kommer inom kort.

Adjungerade
Jenny Lisiderius, Vikarierande partiombudsman Kristdemokraterna i Östergötland e-post
Elvira Wibeck, Partiombudsman Kristdemokraterna i Östergötland e-post
Fredrik Topplund, Politisk sekreterare Region Östergötland e-post