Partidistriktsstyrelse

Presidium
Magnus Oscarsson, partidistriktsordförande, tfn 0705-64 24 09, e-post
Eva-Britt Sjöberg, förste vice partidistriktsordförande, tfn 0767-62 03 53, e-post
Per Larsson, andre vice partidistriktsordförande, tfn 0702-88 21 34, e-post

Ledamöter
Anders Eksmo, Söderköping
Malin Hansson, Norrköping
Denise Cassel, Linköping
Lena Käcker Johansson, Rimforsa
Nils-Ingvar Graan, Motala
Johan Häggblom, Linköping
Christina Landoff, Linköping
KDU Alexandro Mastrandrea, Linköping
KD-S Solveig Danielsson, Linköping

Ersättare
Claes Bengtsson, Linköping
Marie Johansson, Finspång
Jonni Harrius, Ödeshög
Niclas Clarén, Norrköping
Bengt Svensson, Valdemarsvik
Cecilia Fransson, Motala
Anders Riedenfalk, Linköping
KDU Parnian Bahador, Finspång
KD-S Vakant

Adjungerade
Elvira Wibeck, Partiombudsman Kristdemokraterna i Östergötland e-post
Jenny Lisiderius, Vikarierande partiombudsman Kristdemokraterna i Östergötland e-post
Fredrik Topplund, Politisk sekreterare Region Östergötland e-post