Utbildning för förtroendevalda 2/2 – 2019

Kristdemokraterna i Östergötland bjuder i samverkan med
Studieorganisationen Framtidsbildarna och Sensus Studieförbund in till

UTBILDNING FÖR FÖRTROENDEVALDA 2019 – del 2

Utbildningen riktar sig i första hand till dig som har uppdrag för Kristdemokraterna, men är öppen för samtliga medlemmar.

Del 2 – Lördag 2 mars
Sessionssalen, Regionhuset, Sankt Larsgatan 49B, Linköping

09.30 Kaffe och fralla serveras
10.00 Hur säkrar vi vår livsmedelsförsörjning? – Magnus Oscarsson, riksdagsledamot
11.00 Fruktpaus
11.10 Att möta medborgaren – Ella Bohlin, regionråd Region Stockholm
12.10 Lättlunch – Smörgåstårta
13.00 Att lyckas på sociala medier – Stina Sinclair, politisk sekreterare Region Jönköpings län
14.00 Kaffe och Fruktpaus
14.10 Så vinner vi EU-valet – Sara Skyttedal, kommunalråd Linköpings kommun
15.10 Summering av dagen
15.30 Slut

Pris:
Deltagaravgiften är 100 kr per person och tillfälle, vilket inkluderar förmiddagskaffe, fruktpaus, lättlunch m smörgåstårta, lokal och medverkande. Deltagaravgiften faktureras i efterhand.

Anmälan:
Anmäl ditt deltagande senast torsdag 28 februari via formulär:
https://goo.gl/forms/RAziwF20qLQHXDAi2


Partidistriktetsårsmöte 10 april kl 10- 13,15


Läs mer

Vikarierande ombudsman


Läs mer

DIGITAL INTRODUKTIONSUTBILDNING FÖR NYA OCH GAMLA MEDLEMMAR


Läs mer

Årsmöte 26/3 INSTÄLLT


Läs mer

HÖSTFEST’19 lördag 23 november


Läs mer

Ny ombudsman


Läs mer

Häng med till Riksdagen 27/4


Läs mer

Utbildning för förtroendevalda 2019 – del 1/2


Läs mer

HÖSTFEST 2018 – med extra partidistriktsårsmöte


Läs mer

Engagera dig, var med och kampanja!


Läs mer