Utbildning för förtroendevalda 2019 – del 1/2

Kristdemokraterna i Östergötland bjuder i samverkan med
Studieorganisationen Framtidsbildarna och Sensus Studieförbund in till

UTBILDNING FÖR FÖRTROENDEVALDA 2019

Utbildning för förtroendevalda sker vid två tillfällen, lördag 19 januari och lördag 2 mars. Utbildningen riktar sig i
första hand till dig som har uppdrag för Kristdemokraterna, men är öppen för samtliga medlemmar.

Del 1 – Lördag 19 januari
Sessionssalen, Regionhuset, Sankt Larsgatan 49B, Linköping
09.30 Kaffe och fralla serveras
10.00 Kristdemokratisk ideologi – Patrik Vigren, läkare
11.00 Fruktpaus
11.10 Att leda människor och möten – goda råd från en erfaren ordförande
– Conny Brännberg, regionråd Västra Götalandsregionen
12.10 Lättlunch – Smörgåstårta
13.00 En familjepolitik i världsklass – Annicki Oscarsson, kommunstyrelsens ordförande i Ödeshög
14.00 Kaffe och Fruktpaus
14.10 Partiets organisation – Gudrun Brunegård, regionråd Region Kalmar län
15.10 Summering av dagen
15.30 Slut

Pris:
Deltagaravgiften är 100 kr per person och tillfälle, vilket inkluderar förmiddagskaffe,
fruktpaus, lättlunch m smörgåstårta, lokal och medverkande. Deltagaravgiften
faktureras i efterhand.

Anmälan:
Anmäl ditt deltagande senast torsdag 17 januari via formulär:
https://goo.gl/forms/Rf3O09ta1ZBDzTr42


Partidistriktetsårsmöte 10 april kl 10- 13,15


Läs mer

Vikarierande ombudsman


Läs mer

DIGITAL INTRODUKTIONSUTBILDNING FÖR NYA OCH GAMLA MEDLEMMAR


Läs mer

Årsmöte 26/3 INSTÄLLT


Läs mer

HÖSTFEST’19 lördag 23 november


Läs mer

Ny ombudsman


Läs mer

Häng med till Riksdagen 27/4


Läs mer

Utbildning för förtroendevalda 2/2 – 2019


Läs mer

HÖSTFEST 2018 – med extra partidistriktsårsmöte


Läs mer

Engagera dig, var med och kampanja!


Läs mer