Vår EU-politik

Samarbete – inte superstat!

EU ska fokusera på frågor som kräver gemensamma lösningar, och hålla sig borta från sådan som bättre sköts på nationell nivå. EU ska vara lagom.

EU behöver vara lagom, inte i sin vilja eller kraft att lösa problem, men i ambitionen kring vilka frågor unionen kan och bör ägna sig åt. Lösningarna på europasamarbetets problem ligger inte i att göra välfärdsfrågor, eller detaljer i arbetsmarknadspolitiken till angelägenheter för Bryssel.

Lagom handlar också om att inse begränsningar för vad som kan regleras och hur. Att kräva internetfilter, som det som beslutats om idag, är inte en lagom syn på hur EU-lagstiftning skall utformas.

Kristdemokraterna vill ha ett EU som fortsätter utveckla den inre marknaden, som tar ansvar för miljöproblemen och som är en tydligare röst för demokrati, handel och mänskliga rättigheter – såväl inom unionen som utanför. Att lösa dessa uppgifter är inte lagom i någon rimlig bemärkelse, utan tvärt om ett mycket omfattande åtagande. Men det är en lagom ambitionsnivå med bättre förutsättningar att lyckas än drömmen om en union som ständigt växer i maktomfång.

Vi befinner oss just nu i en tid då vissa politiska ledare i Europa vill att EU:s uppdrag ska vara allt annat än lagom. EU-kommissionens ordförande Jean Claude-Juncker har talat om ett Europas förenta stater och Frankrikes regering säger sig vilja bygga ett Europeiskt imperium. De federalistiska maktambitionerna hotar grunden för hela gemenskapen. I viljan att centralisera allt mer makt riskerar friktionen mellan Europas befolkningar att öka.

Därför behöver ambitionerna för EU:s maktsfär vara just lagom och återgå till de uppgifter som är kärnan för samarbetet. EU behöver bli lagom igen.

Den 26:e maj har du möjlighet att göra din röst hörd, för vilket typ av EU-samarbete du vill ha.

Vill du vara med och arbeta för ett lagom EU tillsammans med oss? Bli medlem här: Bli medlem

 

 

Här kan du ta del av Kristdemokraternas politik.