Höstbrev från kommunalrådet

Den 22:a november biföll kommunfullmäktige Ekeröalliansens budget för 2021. Ekerö kommuns ekonomi är stabil och har gått med överskott de senaste 15 åren. För oss Kristdemokrater är det viktigt att behålla stabilitet och det här är en ansvarstagande budget för en långsiktig hållbar planering.

Det händer massor i kommunen och vi är verkligen på väg mot ett Ekerö 2.0. Vi kan t.ex satsa ytterligare 20 miljoner kronor på skolpengen. En kommuns kärnverksamheter är ju vård, skola och omsorg, och i de öppna jämförelser som finns visar dessa på god kvalitet i våra verksamheter vilket vi är stolta över.

De närmaste åren kommer massiva historiska satsningar att göras i kommunen och vi har, och kommer att ta beslut som påverkar generationer framöver. Nästa års investeringsbudget ligger på runt 200 miljoner. En ansenlig summa. Omfattande satsningar på barn och unga genom fler skolor, och förskolor t ex Sanduddens skola och Ekebyhovsskolan, samt renoveringar och utbyggnader av befintliga förskolor, ny  simhall, två nya sporthallar. Äldreboenden vid Träkvista torg och Tranholmen. Nytt trygghetsboende i Närlunda, och vi möjliggör för nya friskoleaktörer att etablera sig här och hjälper de som redan finns. Vi har även börjat anta de centrumplaner som finns gällande Träkvista, Ekerö och Stenhamra centrum.

Vi Kristdemokrater gick till val på att vi kommer att vara det tydligt borgerliga partiet i Ekeröalliansen. Vi kommer att fortsätta att arbeta för ett Ekerö med både valfrihet och trygghet, ett Ekerö där ingen hålls tillbaks och ingen lämnas efter och utvecklingen av vår kommun skall vara återhållsam efter de planer som nu ligger på rull. Vi skall inte bli en förort och vi skall inte bygga för tätt utan Ekerö skall fortsatt vara Stockholms gröna lunga, en villastad.

Sivert Åkerljung (KD)

Kommunalråd Ekerö kommun

Ditt val för Ekerös bästa – läs hela vårt kommunprogram här

Nu finns vårt kommunpolitiska program tillgängligt här på hemsidan, där vi presenterar konkreta förslag och åtgärder för det framtida Ekerö. Vårt mål är en återhållsam utveckling där karaktären och Ekeröandan bevaras. Har du frågor om innehållet eller andra frågor om vår politik, kontakta gärna någon av våra företrädare nedan:

Sivert Åkerljung, gruppledare, sivert.akerljung@kristdemokraterna.se, 070-982 02 80
Niklas Ernback, ordförande, niklas.ernback@kristdemokraterna.se, 073-815 07 00

Ekerö_kommunprogram_2018

Gruppledaren har ordet

Då har vi precis kommit in i valåret 2018. Vi håller för fullt på med valförberedelser, programutveckling, och i februari skall vi anta vår kommfullmäktigelista för Ekerö.

Vi hoppas att vi skall få förtroendet att fortsatt få vara med i den politiska ledningen på Ekerö och i Stockholms läns landsting. Vi hoppas självfallet också att vi skall få en ny Borgerlig regering på riksplanet. Vi på Ekerö är stolta över det arbete som vi varit med och bidragit till under denna mandatperiod. Vi har genomfört över 80 % av våra vallöften både som enskilt parti och tillsammans med Centerpartiet och Moderaterna i vår alliansregeringsförklaring på Ekerö.

 

Vi ligger på 6:e plats av landets 290 kommuner när det gäller skolkvalitet och skolresultat. Vi har länets bästa hemtjänst och god kvalitet i våra äldreboenden, en av Sveriges lägsta arbetslöshetssiffror, och är en av de kommuner i Sverige där det startas flest nya företag. Det bör även nämnas att det blev goda resultat i kommunens senaste medarbetarenkät.

Kristdemokraterna var även det parti som initierade frågan kring pendelb åtstrafik på Mälaren. Positivt för oss på Ekerö att en av dessa linjer går från vår kommun till city.

Vi har även arbetat målmedvetet kring integrationsfrågorna, och det i nära samarbete med civilsamhället.

Under de kommande månaderna skall vi beta av några av våra sista vallöften som exempelvis en laddstation för bilar på infartsparkeringen vid kommunhuset. Vi kommer att anlägga en större lekplats kring Ekebyhov samt en ytterligare kommunal badplats. Denna gång på Adelsö.

Vår kommun kommer att växa under de närmaste åren och bli mer av en småstad.Vi kristdemokrater kommer dock att vara med och påverka så att utvecklingen präglas av måttfullhet och försiktighet där de arkitektoniska värdena och gestaltningen kommer att ha en viktig roll.

Vi kristdemokrater är det tydliga borgerliga alternativet, väl förankrade i den värdetradition som byggt, och präglat vårt samhälle. Vi kommer fortsatt att arbeta för att Ekerö skall vara en fantastisk plats för barn och unga att växa upp på.

Ett Ekerö där ingen hålls tillbaks och ingen lämnas efter.

Sivert Åkerljung, gruppledare, KD Ekerö