Våra politiker

Här finner du en aktuell förteckning över alla våra politiska uppdrag inom kommunen:

Sivert Åkerljung
Kommunstyrelsen, Kommunstyrelsens arbetsutskott, Gruppledare kommunfullmäktige, ordförande Kultur- och fritidsnämnden.

Christina Blom Andersson
1:e vice ordf. Socialnämnden, ordf. Individutskottet, ledamot kommunfullmäktige.

Peter Östergren
Byggnadsnämnden, Ekerö bostäder, ersättare Kommunfullmäktige, ersättare Kommunstyrelsen, ersättare Roslagsvatten

Thomas Swenson
Barn- och ungdomsnämnden, ersättare Ekerö bostäder, ersättare Kommunfullmäktige

Lena Samuelsson
Näringslivsrådet, revisor Ekerö kommun

Johan Werner
Miljönämnden, ersättare Barn- och utbildningsnämnden, nämndeman Solna tingsrätt

Niklas Ernback
Ersättare Kultur- och fritidsnämnden

Eva Qvarnström
Ersättare Kultur- och fritidsnämnden

Anders Andersson
Tekniska nämnden

Patrik Antonsbacke
Ersättare Tekniska nämnden

Siw Gustavsson
Ersättare miljönämnden

Jan Ericsson
Ersättare miljönämnden

Torbjörn Engman
Ersättare byggnadsnämnden

Anna-Carin Stålgren
Rådet för funktionsnedsatta