• Dagens Medicin ”KD vil ha förslossning till Nacka”

    Förlossningen på Nacka sjukhus utanför Stockholm stängde på 90-talet och sjukhuset är i dag ett närsjukhus.

    I förra veckan beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholm att privatdrivna BB Sophia ska få ta emot kvinnor från graviditetsvecka 37 för förlossningar. Kliniken hade hoppats att få ta emot kvinnor redan i vecka 32, men klinikens resurser och beredskap för intensiv- och neonatalvård har ifrågasatts.

    I och med att BB Sophia nu ändå fått ja, tycker Kristdemokraterna att det är dags med förlossningar även i Nacka.

    – BB Nacka kan exempelvis ha ett samarbete med Södersjukhuset när det gäller akuta situationer. Det viktiga är att barn och mammor får säkra förlossningar och att ingen ska behöva åka till ett annat landsting för att föda, kommenterar Ella Bohlin, blivande landstingsråd för Kristdemokraterna i Stockholm.