• KD förslag i Metro ”Låt landstingsanställda provåka gratis med SL”

    Låt bilburna anställda inom Stockholms läns landsting åka gratis med SL till jobbet under två veckor. Det föreslår Kristdemokraterna i landstinget, som tror att tilltaget skulle locka fler att åka kollektivt och därmed bidra till en bättre miljö.

    (mer…)

  • Debattartikel i Dagens Medicin ”Vi driver frågan om betald specialistutbildning”

    Dagens medicin Betald specialistutbildning skulle öka sjuksköterskors framtidstro och samtidigt ge arbetsgivarna större möjligheter att planera sin kompetensförsörjning, anser kristdemokraterna Anna-Karin Klomp och Ella Bohlin.

    (mer…)