• Kultur på recept – snart på en vårdcentral nära dig?

  Stockholmsregionen är en attraktiv region med en mycket snabb befolkningsutökning. Men tyvärr ökar den upplevda psykiska ohälsan och många drabbas av stress. Arbetslivet snurrar snabbt och vardagen kan ibland vara en utmaning att få ihop. Utmattningssyndrom som innebär olika fysiska och psykiska symtom efter långvarig stress drabbar många stockholmare.

  Kristdemokraterna föreslår nu att det ska vara möjligt med kultur på recept som en del i behandling av stressrelaterade besvär. Kultur på recept är en arbetslivsinriktad rehabilitering för den som har stressrelaterade besvär eller lider av psykisk ohälsa.

  Hittills har kultur på recept bara prövats i projektform i vissa delar av landet. I Jönköpins län sker kultur på recept i samarbete med vårdenhet, arbetsplats/arbetsförmedling och Försäkringskassan. Min förhoppning är att Stockholms vårdscentraler ska kunna börjar använda kulturella aktiviteter inom primärvården som en del i behandling. 2009 utsågs Region Skåne att på regeringens uppdrag driva ett pilotprojekt med Kultur på recept. Helsingborg blev platsen för detta projekt.

  Kultur på recept innehåller olika kulturaktiviteter som till exempel att dreja, slöjda i trä, rörelse till musik eller körsång. Det kan också handla om att deltagarna tar del av kulturupplevelser som konserter, teaterföreställningar eller en konstutställning. Givetvis ska insatserna bygga på forskning och evidens. Men vi vet att kulturupplevelser kan hjälpa människor att ge återhämtning och minskad stress och att kulturupplevelser aktivt kan bidra till hälsa och snabbare rehabilitering.

  Men hjälper det? Enligt moderaten Carl Johan Sonesson, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Skåne har projektet visat goda resultat. Hans skrev i Dagens Samhälle följande: ”Den patientupplevda hälsan ökar enligt deltagarna som har svarat på ett antal frågor 3 månader efter avslutad behandling”.

  Målet med kultur på recept är att sjukskrivna kommer ut på arbetsmarknaden igen men det behöver ofta ske stegvis och genom kultur på recept kan detta underlättas.