• Årets viktigaste debatt – budget 2015

  I dagarna två diskuterar vi i landstingsfullmäktige budget för 2015. Landstingets verksamheter omsluter över 80 miljarder, det är verkligen en stor och ansvarsfylld uppgift för oss som politiker att hantera. Alliansens budget sätter en ekonomi i balans i fokus. Starka finanser är en förutsättning för att landstinget på lång sikt ska kunna förse ett växande antal stockholmare med en sjukvård som både är tillgänglig och håller hög kvalitet.

  Samtidigt har vi ett nytt politiskt landskap att orientera oss i. Sverigedemokraterna har gjort entré i landstinget och kan om de vill utnyttja en vågmästarroll. Ännu har de inte gjort mycket väsen av sig dock. Det finns många skäl att tydligt markera mot en politik som gör skillnad på människor. Jag vill att Stockholm ska förbli en öppen, tolerant och generös region som välkomnar nya invånare. Inflyttning till Stockholms län är en förutsättning för att vården ska få fortsatt finansieringsgrund. Vi ska alltid markera mot rasism eller förtryck av immigranter och flyktingar. Dels som vårdarbetsgivare, men även i vår budget kan och kommer vi bidra till att inbegripa alla medborgare och försäkra oss om att alla, oavsett bakgrund, får en jämlik tillgång till vård. Vård för papperslösa är fortsatt en rättighet i alliansens förslag till budget för 2015. Detta är jag särskilt stolt över.

  I valet i september ökade Kristdemokraterna med 2 mandat. Väljarna gav oss i Alliansen fortsatt förtroende att genomföra de förändringar och förbättringar av vården och kollektivtrafiken som vi presenterade före valet. Det innebär att många av Kristdemokraternas vallöften kommer att kunna infrias. Jag är glad över möjlighet till specialisering inom primärvården (vilket öppnar för Äldrevårdcentraler), vårdval IVF, behandlingsgaranti inom barncancervården och barnmorskeledda enheter. Ingen familj som fått ett cancerbesked ska behöva åka utanför vårt län för behandling.

  Alliansen ger valuta för skattepengarna. Trygghet, kvalité, patientmakt och tillgänglighet inom sjukvården – med tillhörande sund ekonomi är vad väljarna får tillbaka. Vårt fortsatta mål är att öka medborgarnas inflytande över sina skattepengar. Politiker ska inte detaljstyra eller komma med pekpinnar. Därför är utökade valmöjligheter, större frihet för individen och fler områden med vårdval en fortsatt betydelsefull del i vår strävan att flytta makten från politiker till medborgare.

  Den rödgröna regeringen har försökt avskaffa valfriheten, det gick sådär. Efter hård kritik från lagrådet och från fack och professon fick regeringen dra tillbaka den beryktade propositionen om att skrota LOV:en. På nationell nivå har den rödgröna regeringen misslyckats och nu går vi mot extraval och osäkert politiskt läge. Det har varit bjudningar med armbågen och i Stockholms län är vi oroade över det avstannade bygget av Förbifarten som hindrar jobb, tillväxt och utveckling av vår region. Debaclen kring Bromma och Slussen gör inte situationen bättre.

  Jag ser fram emot en god debatt som håller hög nivå och där vi respekterar varandra. Det vi gör dessa dagar är demokrati på högsta nivå, vi ska ta vara på förtroendet och ta ansvar för att vårt län ska fortsätta vara en attraktiv region som lockar människor och med höga klimat och miljöambitioner.