• Invigning av länets första och enda palliativa kunskapscentrum

    Igår hade jag förmånen att få vara med och inviga PKC, palliativt kunskapscentrum. Det är väldigt glädjande att vi fått till stånd detta center när vi inom Alliansen så länge haft den övergripande målsättningen att alltid främja palliativ vård, genom utveckling, utbildning och forskning. Detta blivande centrum som nu kommer omfatta kunskapsinnehållet i samtlig vård i regionen där palliativ vårdfilosofi och kompetens är tillämplig är kronan på det verket.

    Kunskapscentrumets syfte är att...

  • Besök på geriatriken Sabbatsberg

    Igår besökte jag geriatriken vid Sabbatsberg i Vasastaden som erbjuder utredning, behandling och rehabilitering i så väl öppen som sluten vård. Jag fick träffa Ewa Pettersson, chefssjuksköterskan Sandra Palomera Silva samt Martin Annetorp som är samordnande chef på SLSO. Tillsamans med vårdpersonal som sjuksköterskor och läkare gav de en utmärkt introduktion och rundvandring på avdelningarna. Det blev ett mycket givande besök med postivia intryck och nya kontakter och möten med människor.

    ...